Lần đầu tiên, Việt Nam vào Top 20 nền kinh tế về thu hút FDI của thế giới

Với số vốn FDI 16 tỷ USD năm 2020, lần đầu tiên, Việt Nam lọt top 20 nước thu hút FDI nhiều nhất thế giới. Vị trí mà Việt Nam nắm giữ hiện tại là thứ 19, tăng 5 bậc so với năm 2019. Xem tiếp »

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng tăng thấp nhất trong 5 năm

Theo Tổng cục Thống kê, bình quân 5 tháng đầu năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,29% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Lạm phát cơ bản 5 tháng tăng 0,82%. Xem tiếp »

Tiếp tục quản lý, điều hành giá thận trọng, linh hoạt, hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát năm 2021 một cách thận trọng, linh hoạt và chủ... Xem tiếp »