Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ – Đột phá từ kinh tế biển

Liên kết, tạo đột phá từ kinh tế biển, huy động nguồn lực cho phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh của toàn Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ. Đây là giải pháp nhằm phát triển nhanh và bền... Xem tiếp »

Ngành nông nghiệp: Từ tư duy sản lượng sang chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn cho từng thị trường

Năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, ngành nông nghiệp đã cán đích ngoạn mục với kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 54 tỷ USD. Để đạt được thành tựu này, ngành nông nghiệp đã từng bước thay đổi tư duy từ chạy... Xem tiếp »

BHXH Việt Nam giải quyết hưởng hỗ trợ hơn 1.034 tỷ đồng cho người lao động

Triển khai gói hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết số 24, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã giải quyết hưởng hỗ trợ đối với 365.215 người lao động với số tiền hơn 1.034 tỷ đồng tính đến ngày 10/9/2022. Theo BHXH Việt Nam, đây là khoản... Xem tiếp »