Sản xuất bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL

Lúa gạo là ngành hàng trọng yếu đảm bảo an ninh lương thực và là ngành hàng lợi thế của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện ngành lúa gạo còn thiếu các vùng chuyên canh quy mô lớn, gây lãng phí và làm phát thải khí nhà kính. Do vậy,... Xem tiếp »

Việt Nam cam kết mạnh mẽ và kiên định thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Tham gia Rà soát quốc gia tự nguyện năm 2023, Việt Nam cam kết mạnh mẽ và kiên định cùng bạn bè quốc tế trong việc thực hiên các mục tiêu phát triển bền vững nhằm hướng tới một thế giới bền vững, bao trùm và thịnh vượng cho... Xem tiếp »

Xây dựng tiêu chuẩn hóa kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp – thúc đẩy tăng trưởng xanh

Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp nói chung và chăn nuôi nói riêng là xu thế tất yếu. Trong ngành chăn nuôi, kinh tế tuần hoàn góp phần bảo vệ, gìn giữ môi trường và được coi là gốc rễ của tăng trưởng xanh và phát triển bền... Xem tiếp »