Không tổ chức Phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020

Bộ Công Thương cho biết, Phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 sẽ không được tổ chức do đến hết thời hạn nhận hồ sơ, Hội đồng đấu giá không nhận được hồ sơ tham gia đấu giá nào của thương nhân. Xem tiếp »

Chính thức triển khai Hệ thống miễn, giảm, hoàn tiền thuế nộp thừa điện tử

Tổng cục Hải quan mới ban hành Công văn số 7373/TCHQ-TXNK. Theo đó từ ngày 23/11/2020 Tổng cục Hải quan chính thức Triển khai Hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử. Xem tiếp »

Cửa hàng miễn thuế bán hàng cấm xuất, nhập khẩu bị phạt tới 80 triệu đồng

Theo Nghị định mới của Chính phủ quy định, bán tại cửa hàng miễn thuế loại hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa chưa được phép phổ biến, lưu hành tại Việt Nam theo quy định sẽ bị phạt... Xem tiếp »