Ngành công thương khu vực phía Bắc: Tăng cường liên kết giữa các địa phương

Công tác liên kết, hợp tác phát triển ngành công thương khu vực phía Bắc là hoạt động quan trọng, mang tính định hướng chiến lược, để khai thác hiệu quả những tiềm năng lợi thế của các địa phương trong khu vực về công nghiệp- thương mại, nhằm... Xem tiếp »

Ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu về vốn FDI đăng ký mới

Trong 4 tháng đầu năm 2024, ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu về thu hút vốn FDI với tổng vốn đầu tư đạt hơn 6,15 tỷ USD, chiếm gần 66,4% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 19,8% so với cùng kỳ. Nhiều dự án lớn... Xem tiếp »

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị lựa chọn kịch bản tăng trưởng cao nhất cho năm 2024

Dự báo hai kịch bản tăng trưởng trong năm 2024 là 6% và 6,5%, nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị lựa chọn kịch bản 2. Trong điều kiện tình hình thế giới, trong nước chuyển biến thuận lợi hơn, Bộ này cho rằng, cần tiếp tục... Xem tiếp »