Thanh niên Việt Nam tham gia giải chạy để nói “KHÔNG” với bạo lực phụ nữ và trẻ em gái

Ngày 27/11/2022, hơn 450 người, bao gồm sinh viên đến từ Đại học Bách Khoa Hà Nội đã cùng tham gia giải chạy “Chạy vì một Việt Nam không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái” để truyền đi thông điệp nói “KHÔNG” với bạo lực... Xem tiếp »

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm, an toàn và hiệu quả, hướng đến hệ thống thực phẩm bền vững

Hội thảo “Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật (BVTV) có trách nhiệm, an toàn và hiệu quả, hướng tới hệ thống thực phẩm bền vững” nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu, trên cơ sở đó, thu hút sự tham gia của các đối tác trong chuỗi giá... Xem tiếp »

Tạo không gian phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ

Tạo ra không gian phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước; trung tâm khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp... Xem tiếp »