Công nghiệp điện tử Việt Nam phát triển mạnh mẽ

Theo Tổng cục Thống kê, ngành Công nghiệp điện tử (CNĐT) Việt Nam chiếm tỷ trọng 17,8% toàn ngành công nghiệp, chủ yếu sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học. Sản phẩm chính của CNĐT là linh kiện điện tử, điện thoại... Xem tiếp »

Việt Nam hưởng lợi thế hậu đại dịch nhờ ngành chế tạo và xuất khẩu

Moody's đánh giá nền kinh tế Việt Nam có tiềm năng hưởng lợi từ xu thế dịch chuyển toàn cầu về sản xuất, thương mại và tiêu dùng hậu đại dịch với sức cạnh tranh của ngành chế biến chế tạo và khu vực kinh tế đối ngoại đầy... Xem tiếp »

Kịch bản tăng trưởng kinh tế khi dịch Covid-19 được khống chế kịp thời

Nếu dịch Covid-19 được khống chế kịp thời trong quý I, ước tính GDP quý I/2021 tăng 4,46%, thấp hơn 0,66 điểm phần trăm so với mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết 01. Xem tiếp »