3 tháng đầu năm 2024, Singapore dẫn đầu về vốn FDI vào Việt Nam với hơn 2,55 tỷ USD

Tính đến 20/3/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 6,17 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong số 62 quốc gia và vùng lãnh thổ... Xem tiếp »

Hai tháng đầu năm, vốn FDI đăng ký mới tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ

Trong hai tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký mới tăng mạnh cả về số dự án lẫn tổng vốn đăng ký. Với mức tăng 55,2% về số dự án và một số dự án lớn có quy mô vốn đầu tư hàng trăm... Xem tiếp »

7 tháng đầu năm 2023, công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu thu hút FDI

Trong 7 tháng đầu năm 2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 10,93 tỷ USD, chiếm... Xem tiếp »