7 tháng đầu năm 2023, công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu thu hút FDI

Trong 7 tháng đầu năm 2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 10,93 tỷ USD, chiếm... Xem tiếp »

5 tháng, Việt Nam đầu tư trên 316 triệu USD ra 20 quốc gia và vùng lãnh thổ

Trong 5 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 316,4 triệu USD. Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 13 ngành. Có 20 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận... Xem tiếp »

Hàn Quốc tăng cường rót vốn vào lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam

Hàn Quốc khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường rót vốn vào các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn song song với chuyển giao công nghệ cho Việt Nam; tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Xem tiếp »