Các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ sang Việt Nam tìm hiểu cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư

Tiếp phái đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ lớn nhất từ trước đến nay sang Việt Nam, trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả các lĩnh vực mới, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Việt Nam luôn muốn thu hút đầu tư từ... Xem tiếp »

Thực thi thuế suất tối thiểu toàn cầu – Cơ hội để Việt Nam tiệm cận với thông lệ quốc tế

Thuế suất tối thiểu toàn cầu với mức thuế 15% là thoả thuận đa phương với sự tham gia của hơn 140 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, được áp dụng đối với các tập đoàn đa quốc gia có doanh thu trên 750 triệu... Xem tiếp »

Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài: Nắm bắt chính sách của nước sở tại, đề xuất phản ứng chính sách phù hợp

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất khẩu, hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài cần nắm bắt diễn biến chính sách của nước sở tại, kể cả chính sách thị trường khu vực, từ đó đề xuất... Xem tiếp »