FIATA World Congress 2025 tại Hà Nội- Hiện thực hóa khát vọng ngành Logistics Việt Nam

Đại hội Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA)- FIATA World Congress 2025 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10/2025 hướng tới mục tiêu hiện thực hóa khát vọng ngành Logistics Việt Nam. Xem tiếp »

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó phòng vệ thương mại – Giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu

6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 190,08 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có sự đóng góp của công tác cảnh báo sớm cũng như hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các vụ việc phòng... Xem tiếp »

Tận dụng công nghệ số, thúc đẩy xuất khẩu thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới

Trong bối cảnh xuất khẩu là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, việc tận dụng công nghệ số và thương mại điện tử xuyên biên giới để khai thác tiềm năng xuất khẩu toàn cầu đang được Chính phủ và cộng đồng doanh... Xem tiếp »