Chặng đường gian nan khẳng định vị thế cà phê Robusta của Việt Nam

Trong tổng ngành cà phê thế giới, Robusta chiếm đến 46%, giá trị thương mại toàn thị trường năm 2020 là 467 tỷ đô. Vừa qua, cà phê Robusta của Việt Nam đã được nhận kỷ lục thế giới, đây là cả chặng đường gian nan mà CEO TNI... Xem tiếp »

Khuyến khích hộ kinh doanh “lớn lên” thành doanh nghiệp

Mục tiêu khi ban hành Thông tư 40 là cải cách công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hướng đơn giản, khuyến khích hộ lên doanh nghiệp, cải cách công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân... Xem tiếp »

Quy định sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty

Chính phủ ban hành Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó quy định cụ thể về sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty. Xem tiếp »