Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ – Đột phá từ kinh tế biển

Liên kết, tạo đột phá từ kinh tế biển, huy động nguồn lực cho phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh của toàn Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ. Đây là giải pháp nhằm phát triển nhanh và bền... Xem tiếp »

Ngành nông nghiệp: Từ tư duy sản lượng sang chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn cho từng thị trường

Năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, ngành nông nghiệp đã cán đích ngoạn mục với kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 54 tỷ USD. Để đạt được thành tựu này, ngành nông nghiệp đã từng bước thay đổi tư duy từ chạy... Xem tiếp »

Ngành Công Thương Hà Nội: Đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế Thủ đô

Năm 2022, với những nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Sở Công Thương Hà Nội đã thúc đẩy sự phục hồi tích cực của sản xuất công nghiệp, thương mại nội địa, xuất nhập khẩu, đóng góp quan trọng vào mức tăng... Xem tiếp »