Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị lựa chọn kịch bản tăng trưởng cao nhất cho năm 2024

Dự báo hai kịch bản tăng trưởng trong năm 2024 là 6% và 6,5%, nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị lựa chọn kịch bản 2. Trong điều kiện tình hình thế giới, trong nước chuyển biến thuận lợi hơn, Bộ này cho rằng, cần tiếp tục... Xem tiếp »

Khắc phục “điểm nghẽn” để phát triển bền vững các khu công nghiệp

Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN) đóng góp khoảng 50% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Hệ thống KCN, khu kinh tế đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển sản xuất công nghiệp, tham gia chuỗi sản xuất và cung ứng toàn... Xem tiếp »

Thắp lên niềm đam mê khởi nghiệp từ những dự án sinh kế cho thanh niên vùng cao

Dự án Tăng cường trao quyền phát triển kinh tế cho thanh niên dân tộc thiểu số của tổ chức Plan International triển khai từ tháng 3 năm 2021 đã giúp nhiều thanh niên vùng cao, đặc biệt là phụ nữ ở huyện Xín Mần và huyện Hoàng Su... Xem tiếp »