Đầu xuân mới, tour lễ hội xuân lên ngôi

Năm 2023, du lịch xuân ghi nhận sự lên ngôi của các tour du lịch tâm linh ngắn ngày với các đoàn khách đi theo nhóm gia đình, công ty. Ngay từ đầu năm, các lễ hội bắt đầu được tổ chức trở lại với quy mô lớn. Xem tiếp »

Thị trường bất động sản sẽ phục hồi, phát triển lành mạnh và minh bạch hơn trong năm 2023

Những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Thủ tướng Chính phủ sẽ tạo ra những thay đổi căn bản để phục hồi và phát triển thị trường bất động sản Việt Nam. Bước sang năm 2023, thị trường bất động sản sẽ dần phục hồi, phát triển lành... Xem tiếp »

Gỡ vướng pháp lý, khơi thông nguồn vốn cho thị trường bất động sản

Thị trường và các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam vừa trải qua một năm 2022 đầy biến động, với những khó khăn lớn về nguồn vốn, và thủ tục đầu tư, pháp lý của dự án. Đồng bộ thực hiện các giải pháp nhằm gỡ vướng pháp... Xem tiếp »