Australia đầu tư hơn 2 tỷ USD vào Việt Nam, công nghiệp chế biến chế tạo chiếm gần 48%

Cơ hội giao thương - Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện các doanh nghiệp Australia đã đầu tư vào Việt Nam 631 dự án, với tổng vốn đăng ký 2,037 tỷ USD. Trong đó, dẫn đầu là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 133 dự án, có tổng vốn đăng ký 954,68 triệu USD, chiếm 47,734% trong tổng vốn đầu tư của Australia tại Việt Nam.

Đầu tư của doanh nghiệp Australia tập trung vào 18 ngành, lĩnh vực tại Việt Nam, bao gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo; dịch vụ lưu trú và ăn uống; nông – lâm nghiệp và thủy sản; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; khai khoáng; nghệ thuật, vui chơi và giải trí; giáo dục và đào tạo; hoạt động chuyên môn và khoa học công nghệ; kinh doanh bất động sản; bán buôn và bán lẻ, sữa chữa ô tô, mô tô…

Công nghiệp chế biến chế tạo chiếm 47,734% trong tổng vốn đầu tư của Australia tại Việt Nam. Ảnh minh họa

Trong đó, dẫn đầu là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 133 dự án, có tổng vốn đăng ký 954,68 triệu USD, chiếm đến 47,734% trong tổng vốn đầu tư của Australia tại Việt Nam; dịch vụ lưu trú và ăn uống đứng thứ hai với 31 dự án, có tổng vốn đăng ký 154,32 triệu USD; lĩnh vực nông – lâm nghiệp và thủy sản đứng thứ ba với 25 dự án, có tổng vốn đăng ký 120,04 triệu USD.

45 tỉnh, thành của Việt Nam thu hút được dự án FDI của Australia, trong đó dẫn đầu là Bà Rịa – Vũng Tàu với 16 dự án, có tổng vốn đăng ký lên tới 392,21 triệu USD; TP. Hồ Chí Minh đứng thứ hai với 309 dự án, có tổng vốn đăng ký 231,12 triệu USD và Hà Nội đứng thứ ba với 123 dự án, có tổng vốn đăng ký 209,63 triệu USD.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, luỹ kế đến thời điểm hiện tại, Việt Nam thu hút được 39.553 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 473,1 tỷ USD, tổng vốn thực hiện của các dự án FDI đạt gần 300 tỷ USD, bằng 63,4% tổng vốn đăng ký.

Theo VietQ.vn

Australia đầu tư hơn 2 tỷ USD vào Việt Nam, công nghiệp chế biến chế tạo chiếm gần 48% (vietq.vn)

(Visited 46 times, 1 visits today)