Hà Nội: Nhiều hoạt động phong phú, thiết thực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Chương trình “Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng” năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội, với thông điệp “Thông tin minh bạch – Tiêu dùng an toàn” cùng nhiều điểm mới nhằm tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, tăng cường hiệu quả công... Xem tiếp »

Hà Nội có nhiều lợi thế để trở thành Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo

Với vị thế là Thủ đô của Việt Nam, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế và là một trong hai trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam.... Xem tiếp »

Việt Nam xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận xuất xứ trên thị trường Việt Nam

Việt Nam kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại, gian lận xuất xứ trên thị trường Việt Nam cũng như trong hoạt động xuất nhập khẩu nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu... Xem tiếp »