Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ: Liên kết phát triển hiệu quả, bền vững kinh tế biển

Để triển khai có hiệu quả quy hoạch Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, cần đổi mới tư duy, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển của Vùng; phát... Xem tiếp »

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT: Quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2024 đang đạt kết quả khả quan. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương vừa có một số chia sẻ về vấn đề này và những giải pháp để đạt được mục tiêu... Xem tiếp »

Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ tích hợp thông tin vào thẻ căn cước

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện tích hợp thông tin vào thẻ căn cước theo quy định của Luật căn cước 2023; rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung dữ liệu của hệ thống thông tin do bộ, ngành quản lý với... Xem tiếp »