Chính quyền địa phương đóng vai trò then chốt trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Qua 27 năm hình thành và phát triển, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng: tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT không ngừng tăng; số lượt người thụ hưởng chính sách ngày càng lớn… Đạt được những kết quả đó, bên cạnh... Xem tiếp »

Cần có chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia phong trào năng suất xanh

Năng suất xanh mang đến các giá trị trong việc cải thiện năng suất, tăng trưởng bền vững và đảm bảo tiêu chuẩn môi trường. Các định hướng này được phản ánh qua chiến lược cũng như các lợi ích của doanh nghiệp về lâu dài. Tuy nhiên, tại... Xem tiếp »

Đề xuất thay đổi cách thu thuế bất động sản: Bộ Tài chính nói gì?

Bộ Tài chính đang tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, xác định những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thi hành các luật thuế liên quan đến bất động sản để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội vào thời điểm thích... Xem tiếp »