Cảnh báo người dân và người nộp thuế không sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp

Cơ hội giao thương - Thời gian qua, phần lớn người dân và người nộp thuế (NNT) đã tuân thủ tốt việc sử dụng hoá đơn điện tử (HĐĐT) và pháp luật về thuế. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng NNT có hành vi gian lận HĐĐT nhằm mục đích trốn thuế và chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, hợp pháp hoá các khoản chi phí để chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước.

Ngày 11/6/2024, Tổng cục Thuế phát đi thông tin báo chí về việc cảnh báo người dân và người nộp thuế (NNT) không sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn.

Tổng cục Thuế cho biết, việc sử dụng hoá đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn không chỉ gây thất thu cho NSNN, mà còn gây ra tình trạng thiếu công bằng, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp để phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều trường hợp vi phạm quy định về hóa đơn.

Tổng cục Thuế khuyến cáo người dân không sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp. Ảnh: Internet

Theo Tổng cục Thuế, hiện nay, đã có đủ chế tài để xử lý đối với hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Cơ quan Thuế cũng đưa ra những biện pháp để hạn chế, ngăn chặn tình trạng gian lận này. Cụ thể, cơ quan Thuế tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, xác định tổ chức, cá nhân có rủi ro cao trong việc mua bán hóa đơn để xử lý.

Trên cơ sở dữ liệu HĐĐT mua vào, bán ra và các thông tin về NNT đang được lưu trữ tại cơ quan Thuế, cơ quan Thuế xây dựng các công cụ, ứng dụng phần mềm… thực hiện phân tích, rà soát, đối chiếu dữ liệu HĐĐT để: Xác định NNT có rủi ro cao trong sử dụng hóa đơn để đưa vào kiểm tra, thanh tra; Xác định NNT có sai lệch thông tin dữ liệu giữa hồ sơ khai thuế GTGT và HĐĐT, yêu cầu NNT khai đúng, khai đủ, không trì hoãn thời gian nộp thuế; Xác định các doanh nghiệp có rủi ro cao do có giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra so với giá trị hàng hóa tồn kho và giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào vượt ngưỡng an toàn để cảnh báo và kiểm tra, xử lý.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổng hợp, phân tích dữ liệu lớn về HĐĐT để đánh giá, phân tích, rà soát các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao trong việc mua bán hóa đơn để từ đó có các biện pháp quản lý phù hợp, kịp thời để đấu tranh, phòng chống, ngăn chặn, phát hiện các hành vi mua bán hóa đơn, gian lận HĐĐT của NNT. Cơ quan Thuế sẽ công khai danh sách doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và cơ quan Thuế các cấp để người dân và NNT biết.

Bên cạnh đó là phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý việc mua bán hóa đơn. Cơ quan Thuế tiếp tục tăng cường công tác phối hợp thường xuyên, chặt chẽ hơn với cơ quan điều tra và các cơ quan chức năng có liên quan (hải quan, ngân hàng…) để truy vết, xử lý NNT mua hóa đơn và xử lý triệt để tình trạng bao che cho những hành vi vi phạm pháp luật trong sử dụng hóa đơn.

Trong thời gian tới, cơ quan Thuế sẽ tiếp tục phối hợp cung cấp danh sách NNT có rủi ro cao về hóa đơn sang cơ quan công an để tiến hành rà soát, điều tra, xử lý nghiêm nếu có vi phạm theo quy định của pháp luật. Tăng cường phối hợp với cơ quan Công an trao đổi cung cấp thông tin khi ban hành các thông báo, các quyết định liên quan đến các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật cho cơ quan Thuế.

Tăng cường việc phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu về doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn giữa cơ quan Thuế các cấp, cơ quan Thuế quản lý các địa bàn khác nhau. NNT cần chủ động rà soát, kiểm tra hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn để thực hiện xác định nghĩa vụ thuế đúng quy định.

Đồng thời, hoàn thiện chính sách, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế. Trong thời gian tới sẽ hoàn thiện chính sách, quy định chặt chẽ hơn đối với tổ chức, cá nhân đăng ký mới thông tin sử dụng HĐĐT, đối chiếu các thông tin của NNT đăng ký sử dụng HĐĐT với thông tin định danh để xác định các trường hợp cần xác minh địa chỉ kinh doanh trước khi chấp thuận cho NNT sử dụng HĐĐT.

Ngoài ra, sẽ bổ sung một số trường hợp xem xét ngừng sử dụng HĐĐT nhằm ngăn chặn kịp thời những NNT có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hành vi mua bán, sử dụng không hợp pháp hóa đơn. Rà soát các vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện quy định về HĐĐT để báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một cách kịp thời, phù hợp với thực tiễn.

Tổng cục Thuế cũng kêu gọi và mong muốn người dân, NNT chấp hành tốt chế độ hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời thông tin đến cơ quan Thuế và cơ quan chức năng những dấu hiệu mua, bán hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để tiến hành rà soát, thanh tra, kiểm tra hoặc điều tra và xử lý nếu có vi phạm.

Theo VietQ.vn

Cảnh báo người dân và người nộp thuế không sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp (vietq.vn)

(Visited 9 times, 1 visits today)