Khơi thông động lực tăng trưởng mới- Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo động lực phát triển mới là quá trình chuyển đổi về tư duy, nhận thức và hành động, trong đó doanh nghiệp, doanh nhân đóng vai trò rất quan trọng. Khơi thông động lực phát triển mới sẽ nâng cao năng lực... Xem tiếp »

Phát triển chuỗi liên kết bền vững trong khu vực kinh tế tập thể

Việt Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ về tư duy sản xuất, hướng tới đa giá trị, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đồng thời mỗi ngành hàng phát triển các chuỗi giá trị là điều cần thiết. Trong đó, khu vực kinh tế tập... Xem tiếp »

Chuyển đổi số song song chuyển đổi xanh- Giải pháp doanh nghiệp bứt phá trong thời đại 4.0

Cùng với xu thế phát triển trên toàn cầu, việc chuyển đổi số song song với chuyển đổi xanh hay còn gọi là “Chuyển đổi Kép”, không chỉ đảm bảo mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền... Xem tiếp »