Việt Nam – Hàn Quốc: Tăng cường hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển logistics

Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường hợp tác, đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực logistics nhằm tạo ra chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ ngày càng hiệu quả và chuyên nghiệp. Xem tiếp »

8 tháng, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 19,12 tỷ USD

Tính đến ngày 20/8/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 19,12 tỷ USD, bằng 97,9% so với cùng kỳ năm 2020. Xem tiếp »

5 dự án lớn chiếm 41% vốn FDI trong 6 tháng đầu năm

ính đến ngày 20/6/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 15,27 tỷ USD, bằng 97,4% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn thực hiện của dự án đầu... Xem tiếp »