Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị lựa chọn kịch bản tăng trưởng cao nhất cho năm 2024

Cơ hội giao thương - Dự báo hai kịch bản tăng trưởng trong năm 2024 là 6% và 6,5%, nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị lựa chọn kịch bản 2. Trong điều kiện tình hình thế giới, trong nước chuyển biến thuận lợi hơn, Bộ này cho rằng, cần tiếp tục nghiên cứu, triển khai các chính sách hỗ trợ mới về tài khóa, tiền tệ... để phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất.

Quý I tiếp tục phục hồi tích cực

Điểm qua những kết quả đạt được trong quý I/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, tình hình kinh tế xã hội quý I tiếp tục phục hồi tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể: tăng trưởng GDP quý I ước tăng 5,66% so cùng kỳ năm trước, vượt kịch bản đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, là mức tăng cao nhất trong quý I kể từ năm 2020 đến nay.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị lựa chọn Kịch bản 2- năm 2024 tăng trưởng 6,5% 

Kinh tế vĩ mô quý I cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm, nợ công, nợ Chính phủ trong giới hạn cho phép; hoạt động sản xuất kinh doanh giữ đà chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó, thu hút FDI đạt cao, nhiều doanh nghiệp lớn đã cam kết đầu tư vào Việt Nam trong các ngành điện tử, chíp, bán dẫn, năng lượng tái tạo…

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục chuyển biến tích cực. Sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu hàng nông sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Nền kinh tế tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng để chúng ta phấn đấu hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển KTXH năm 2024.

Thêm vào đó, các cấp, các ngành cùng các địa phương đã và đang rất khẩn trương triển khai công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ và khối lượng công việc lớn đặt ra trong năm 2024. Các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá cao về triển vọng tăng trưởng và phát triển của nước ta.

Tuy nhiên, khó khăn, thách thức còn rất lớn, có những yếu tố mới đặt ra từ cả bên trong và bên ngoài nền kinh tế, tạo sức ép lên ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát, tỷ giá, các cân đối lớn và công tác quản lý, điều hành thúc đẩy tăng trưởng thời gian tới. Các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện nhất quán, kiên định các mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển đã đề ra; nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để triển khai hiệu quả công việc được giao- Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Năm 2024 lựa chọn kịch bản tăng trưởng 6,5%

Trên cơ sở kết quả kinh tế-xã hội quý 1 duy trì đà phục hồi tích cực, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo tình hình quý 2 và cả năm 2024 với hai kịch bản tăng trưởng.

Kịch bản 1 – Tăng trưởng kinh tế cả năm dự kiến đạt 6% (cận dưới mục tiêu Quốc hội quyết nghị), theo đó 9 tháng cuối năm tăng khoảng 6,12%. Cụ thể, tăng trưởng quý 2 là 5,85%, quý 3 và 4 lần lượt là 6,22% và 6,28%, đạt mức cận dưới hoặc thấp hơn kịch bản đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Kịch bản 2 – Tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 6,5% (cận trên mục tiêu Quốc hội quyết nghị) với 9 tháng cuối năm tăng khoảng 6,75%. Trong đó, tăng trưởng quý 2 là 6,32%, quý 3 và quý 4 lần lượt là 6,79% và 7,08%. Như vậy, tăng trưởng các quý cao hơn khoảng 0,1% so với cận trên kịch bản đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị lựa chọn Kịch bản 2. Trong điều kiện tình hình thế giới, trong nước chuyển biến thuận lợi hơn, tiếp tục nghiên cứu, triển khai các chính sách hỗ trợ mới về tài khóa, tiền tệ… để phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất.

Quý 1/2024, thu hút FDI đạt cao, nhiều doanh nghiệp lớn đã cam kết đầu tư vào Việt Nam trong các ngành điện tử, chíp, bán dẫn, năng lượng tái tạo…

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của từng bộ, ngành, địa phương.

Thứ nhất, bảo đảm chất lượng, tiến độ các dự án Luật, Nghị quyết, nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7. Các cấp quản lý phối hợp chặt chẽ, từ sớm, từ xa với các cơ quan của Quốc hội để chủ động tiếp thu, giải trình, nhất là với những vấn đề thể chế, cơ chế, chính sách, quy định mới, thí điểm, đặc thù.

Thứ hai, tập trung xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở…, bảo đảm đủ điều kiện để trình Quốc hội cho phép sớm thi hành trong tháng 7/2024. Bên cạnh đó, các địa phương cần tập trung rà soát, sửa đổi văn bản thuộc thẩm quyền để có thể áp dụng Luật Đất đai ngay sau khi có hiệu lực, nhất là xây dựng bảng giá đất.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

Trong đó, các ngành cần khẩn trương nghiên cứu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quy định gia hạn thuế, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, nghiên cứu chính sách giảm phí, lệ phí năm 2024 và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện giảm thuế suất thuế VAT để báo cáo Quốc hội xem xét thực hiện trong 6 tháng cuối năm tại Kỳ họp thứ 7.

Cùng với đó, thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời cũng như tháo gỡ khó khăn về tiếp cận vốn tín dụng; tiếp tục tập trung rà soát, sửa đổi các quy định, điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, đồng thời thúc đẩy tiến độ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội.

Thứ tư, bảo đảm yêu cầu, tiến độ thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024 theo đúng chủ trương của Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội.

Thứ năm, tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ và làm mới các động lực tăng trưởng về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu cũng như khai thác tối đa các động lực tăng trưởng mới từ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…

Thứ sáu, khẩn trương cụ thể hóa, khai thác có hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao; nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách, giải pháp mới, toàn diện và đột phá để khai thác tối đa thời cơ, cơ hội, thuận lợi mới cho tăng trưởng và phát triển.

Thứ bảy, đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính. Các cấp quản lý cần tập trung tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, nhất là trong phân cấp, phân quyền đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong xử lý các vấn đề có tính liên ngành. Đặc biệt là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chú trọng chấn chỉnh, khắc phục triệt để việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và thực hiện hiệu quả Nghị định số 73/2023/NĐ-CP về bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm.

Thứ tám, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Các cấp, các ngành theo dõi sát, nắm chắc tình hình, nhất là lạm phát trong bối cảnh Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng châu Âu thay đổi chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng vào những tháng cuối năm. Để từ đó, công tác điều hành được chủ động và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, hài hòa các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, ứng phó từ sớm, từ xa với các tình huống có thể phát sinh.

Thứ chín, chú trọng làm tốt công tác an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường…. Cụ thể là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phòng chống thiên tai, hạn hán, sạt lở, xâm nhập mặn… chủ động xây dựng kế hoạch, phương án điều tiết, bảo đảm đủ nước cho sản xuất nông nghiệp, nhất là ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên. Nghiên cứu các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn.

Thứ mười là bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Đặc biệt là chuẩn bị chu đáo các hoạt động đối ngoại cấp cao, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, tiếp tục củng cố và không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước.

Cuối cùng là tăng cường thông tin, tuyên truyền, nhất là công tác truyền thông chính sách, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

Theo VietQ.vn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị lựa chọn kịch bản tăng trưởng cao nhất cho năm 2024 (vietq.vn)

(Visited 9 times, 1 visits today)