Biến tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển Vùng đồng bằng Sông Hồng

Cơ hội giao thương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương quyết tâm đạt được các mục tiêu phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội mới, biến những tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển để Vùng đồng bằng Sông Hồng thực sự phát triển đột phá, khẳng định vị trí, vai trò là đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước.

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại “Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư Vùng” diễn ra sáng 12/2/2023 tại tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị. 

Hội nghị có chủ đề “Liên kết phát triển – Đổi mới sáng tạo – Xanh và Bền vững” và là Hội nghị cuối cùng có quy mô lớn nhất trong 6 Hội nghị vùng triển khai trong thời gian qua. Khoảng 900 đại biểu đã tham dự Hội nghị. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, ngày 23/11/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 30 về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngày 08/02/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 14 về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị nhằm xây dựng và phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030 “Trở thành vùng phát triển nhanh, bền vững, có cơ cấu kinh tế hợp lý, có giá trị kinh tế cao; trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao của cả nước; đi đầu về phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số; có hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại, đô thị thông minh, có tính kết nối cao”.

Chương trình hành động của Chính phủ thể hiện định hướng chỉ đạo của Chính phủ theo tinh thần đổi mới về tư duy, tầm nhìn, phát huy sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành phát triển của từng địa phương trong Vùng; tạo đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động từ các cơ quan trung ương, các bộ, ngành tới các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong Vùng.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng: Biến tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển Vùng đồng bằng Sông Hồng  

Theo đó, tập trung phát triển các ngành kinh tế theo Quy hoạch vùng và quy hoạch của từng địa phương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Đẩy mạnh liên kết nội vùng, giữa vùng với các vùng khác trong cả nước. Tiếp tục phát triển vùng theo các tiểu vùng, trong đó vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ của cả nước là đầu tàu, lôi kéo, thúc đẩy vùng Nam đồng bằng Sông Hồng và là động lực phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng.

Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động dựa trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát huy vai trò đầu tàu, động lực của các tỉnh, thành phố trong vùng như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Chương trình hành động xác định 21 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội và môi trường phấn đấu đạt đến năm 2030, trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như: tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 9%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 274 triệu đồng/năm; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt trên 7%.

Bên cạnh đó, Chương trình hành động của Chính phủ cũng đề ra 36 nhiệm vụ cụ thể và 20 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bằng Sông Hồng để giúp vùng phát triển đột phá, gồm: các dự án xây dựng đường cao tốc, đường sắt, đường thuỷ có tính kết nối vùng, các dự án nâng cấp cảng hàng không, đầu tư xây dựng mới cảng biển trong vùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Vùng đồng bằng sông Hồng: Liên kết phát triển – Đổi mới sáng tạo – Xanh và bền vững”

Tư tưởng chỉ đạo và nội dung Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 14 của Chính phủ đã đưa ra nhiều quan điểm định hướng mới, ý tưởng mới và tầm nhìn mới có tính đột phá trong phát triển của Vùng đồng bằng Sông Hồng- Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh; đồng thời Bộ trưởng khẳng định, với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và người dân trong Vùng, quyết tâm biến khó khăn, thách thức thành cơ hội mới, biến những tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển để Vùng đồng bằng Sông Hồng thực sự phát triển đột phá, khẳng định vị trí, vai trò là đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước.

Hội nghị đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 và trao giấy chứng nhận đầu tư, biên bản ghi nhớ một số chương trình, dự án đầu tư phát triển của Vùng.

Trước thềm Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật và gian hàng trưng bày các sản phẩm vùng Đồng bằng sông Hồng.

Theo VietQ.vn

Biến tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển Vùng đồng bằng Sông Hồng (vietq.vn)

(Visited 11 times, 1 visits today)