Mặt bằng lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm

Cơ hội giao thương - Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện mặt bằng lãi suất huy động bằng VND của tổ chức tín dụng có xu hướng giảm, phổ biến ở mức 0,1- 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn đối với VND.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần từ 14 – 18/9, mặt bằng lãi suất huy động bằng VND của tổ chức tín dụng có xu hướng giảm. Hiện lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,1- 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,7 – 4,1%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,4- 6,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,0 – 7,1%/năm. Trong khi đó, lãi suất huy động USD của tổ chức tín dụng ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Ở chiều ngược lại, mặt bằng lãi suất cho vay bằng VND của tổ chức tín dụng cũng có xu hướng giảm. Hiện lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 5,0%/năm.

Lãi suất cho vay USD, hiện lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3,0-6,0/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0-4,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,2-6,0%/năm. 

 

Trên thị trường liên ngân hàng, theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 297.892 tỷ đồng, bình quân 59.578 tỷ đồng/ngày, tăng 1.908 tỷ đồng/ngày so với tuần 7/9 – 11/9/2020; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 165.913 tỷ đồng, bình quân 33.183 tỷ đồng/ngày, tăng 9.193 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (65% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 01 tuần (19% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 83% và 8%.

Riêng về lãi suất, đối với các giao dịch bằng VND, so với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần giảm so với mức lãi suất tuần trước ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là 0,13%/năm, 0,23%/năm và 0,45%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần gần như không có sự thay đổi ở tất cả các kỳ hạn qua đêm và 01 tuần, trong khi ở kỳ hạn 01 tháng, lãi suất giảm. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là 0,11%/năm, 0,13%/năm và 0,24%/năm. 

Theo VnMedia

(Visited 11 times, 1 visits today)