Gần 41,1 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong hai tháng đầu năm

Cơ hội giao thương - Trong hai tháng đầu năm 2024, cả nước có gần 41,1 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong hai tháng đầu năm là 519,6 ngàn tỷ đồng.

Tổng cục Thống kê cho biết, tháng Hai năm nay, cả nước có gần 8,6 ngàn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 67,3 ngàn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 50,9 ngàn lao động, giảm 36,5% về số doanh nghiệp, giảm 55,6% về vốn đăng ký và giảm 50,8% về số lao động so với tháng 01/2024. So với cùng kỳ năm trước, giảm 2,8% về số doanh nghiệp, tăng 2,6% về số vốn đăng ký và giảm 0,3% về số lao động.

Cả nước có gần 41,1 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong hai tháng đầu năm 2024.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng Hai đạt 7,8 tỷ đồng, giảm 30% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, cả nước còn có hơn 5,3 ngàn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 61,3% so với tháng trước và tăng 36% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung hai tháng đầu năm 2024, cả nước có hơn 22,1 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 218,7 ngàn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 154,3 ngàn lao động, tăng 12,4% về số doanh nghiệp, tăng 32,8% về vốn đăng ký và tăng 29% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong hai tháng đầu năm 2024 đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2023. Nếu tính cả 300,9 ngàn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 6.331 doanh nghiệp tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong hai tháng đầu năm 2024 là 519,6 ngàn tỷ đồng, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước có gần 19 ngàn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2023), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm 2024 lên gần 41,1 ngàn doanh nghiệp, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có hơn 20,5 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Tính theo khu vực kinh tế, 2 tháng đầu năm 2024 có 236 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước; 5,3 ngàn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 12,1%; 16,6 ngàn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 12,4%.

Cũng trong tháng Hai, có 5.146 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 88,3% so với tháng trước và tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2023; có 2.153 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 72,4% và giảm 18,3%; có 1.506 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 30,4% và tăng 29%.

Tính chung hai tháng đầu năm 2024, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là gần 49,3 ngàn doanh nghiệp, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước; 10 ngàn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 6,5%; gần 3,7 ngàn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 14,5%. Bình quân một tháng có gần 31,5 ngàn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo VietQ.vn

Gần 41,1 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong hai tháng đầu năm (vietq.vn)

(Visited 15 times, 1 visits today)