Bước đột phá ấn tượng trong Cơ chế một cửa quốc gia

Theo Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng cuối năm 2018, việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) đã tạo ra bước đột phá với gần 100 thủ tục mới được triển khai (cao gấp 2 lần tổng số thủ tục hành chính trong hơn 3... Xem tiếp »

Thiết lập Đầu mối thông tin về các hiệp định thương mại tự do (FTA) tại Bộ Công Thương

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Xem tiếp »

Đẩy nhanh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp quy mô lớn trực thuộc theo quy định… Xem tiếp »