Chưa điều chỉnh bổ sung danh mục các giống gạo được hưởng ưu đãi thuế vào thị trường EU

Cơ hội giao thương - Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NNPTNT) cho biết, ngoài Danh mục 9 giống gạo thơm được hưởng ưu đãi thuế trong hạn ngạch khi xuất khẩu sang EU được xây dựng từ năm 2015, đến nay, vẫn chưa điều chỉnh bổ sung giống gạo thơm nào vào danh mục các giống gạo sẽ được hưởng ưu đãi thuế trong hạn ngạch khi xuất khẩu vào thị trường EU.

Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NNPTNT) ngày 17/4/2024 đã có công văn Thông tin báo chí về danh mục gạo thơm vào thị trường EU.bCông văn cho biết, hiện nay, theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, có một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo sang EU đang có phản ánh về việc gạo ST24 và ST25 của các doanh khi nhập khẩu vào EU vẫn chưa được hưởng ưu đãi thuế quan như báo chí đưa tin.

Vụ Hợp tác quốc tế đã tra cứu trên các trang thông tin điện tử (cả báo hình và báo điện tử) có đưa tin về việc 02 giống gạo thơm ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU theo trích dẫn thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Vụ Hợp tác quốc tế khẳng định: Thông tin này là không chính xác. Các bài tin đều đăng vào thời gian từ 18/12/2023-31/01/2024.

Vụ Hợp tác quốc (Bộ NNPTNT): Thông tin về việc 02 giống gạo thơm ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU là không chính xác.

Theo Vụ Hợp tác quốc tế, trong khuôn khổ thực thi Hiệp định EVFTA đang triển khai, hiện nay có 9 giống gạo thơm được hưởng ưu đãi thuế trong hạn ngạch khi xuất khẩu sang EU, bao gồm: Jasmine85, ST5, ST20, Nàng Hoa 9, VĐ20, RVT, OM4900, OM5451 và Tài Nguyên Chợ Đào.

Danh mục này được xây dựng từ trước 2015 (khi kết thúc đàm phán Hiệp định EVFTA). Sau gần 4 năm triển khai thực hiện Hiệp định, Việt Nam đang đề xuất điều chỉnh danh mục gạo thơm để xuất khẩu vào EU với mức thuế là 0% theo hạn ngạch để phù hợp với thực tế xuất khẩu gạo của Việt Nam hiện nay.

Việc đàm phán điều chỉnh bổ sung danh mục gạo thơm đang được Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp cùng Cục Trồng trọt để làm việc với phía EU, và đến nay vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng là điều chỉnh bổ sung giống gạo thơm nào vào danh mục các giống gạo sẽ được hưởng ưu đãi thuế trong hạn ngạch khi xuất khẩu vào thị trường EU.

Vụ Hợp tác quốc tế đã có công văn đề nghị Văn phòng Bộ NNPTNT với chức năng chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí có giải pháp để đính chính thông tin trên tránh ảnh hưởng đến quá trình đàm phán điều chỉnh bổ sung danh mục giống gạo thơm của Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế trong hạn ngạch khi xuất khẩu vào thị trường EU, cũng như tránh hiểu nhầm cho các doanh nghiệp khi thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo thơm sang EU.

Danh sách sơ bộ các trang thông tin điện tử đã đăng tin

Báo hình:
https://www.youtube.com/shorts/18HrP835kX4 (VTC16 ngày 27/12/2023)
https://nongnghiep.vn/video/gao-st24-va-st25-duoc-uu-dai-thue-xuat-khau-sang eu-tv372722.html (bản tin truyền hình nông nghiệp tối 25/12/2023)
https://www.youtube.com/watch?v=m2YmB1d0Z8Y (Truyền hình Đồng Tháp
ngày 23/12/2023)
https://tvphapluat.vn/default/video/ban-tin-thi-truong-tieu-dung-so-161-gao-st24va-st25-cua-viet-nam-duoc-uu-dai-thue-xuat-khau-sang-thi-truong-eu-72970/(21/12/2023)

Báo Điện tử:
https://baophapluat.vn/gao-st24-va-st25-duoc-uu-dai-thue-xuat-khau-sang-thi
truong-eu-post499346.html (19/12/2023)
https://vnbusiness.vn/thi-truong/gao-viet-nam-duoc-uu-dai-thue-xuat-khau-sangthi-truong-eu-1097348.html (19/12/2023)
https://congthuong.vn/them-2-loai-gao-duoc-huong-uu-dai-thue-quan-khi-xuat
khau-vao-eu-gia-tang-co-hoi-tan-dung-evfta-292824.html (19/12/2023)
https://www.nguoiduatin.vn/gao-st24-va-st25-duoc-uu-dai-thue-xuat-khau-sang
thi-truong-eu-a641394.html#google_vignette (20/12/2023)
https://doanhnghiephoinhap.vn/gao-st24-va-st25-duoc-huong-uu-dai-thue-khi
xuat-khau-vao-eu.html (18/12/2023)
https://thuongtruong.com.vn/news/viet-nam-co-hai-loai-gao-duoc-huong-uu-daithue-quan-khi-xuat-khau-vao-eu-113494.html#google_vignette (19/12/2023)
https://vietnambiz.vn/xuat-khau-gao-sang-eu-cao-ky-luc-vuot-xa-han-ngach-cuaevfta-202413101842471.htm (31/01/2024)

Theo VietQ.vn

Chưa điều chỉnh bổ sung danh mục các giống gạo được hưởng ưu đãi thuế vào thị trường EU (vietq.vn)

(Visited 7 times, 1 visits today)