Vốn đăng ký doanh nghiệp tăng trong tháng 4: Tín hiệu tái khởi động đón cơ hội kinh doanh mới

Cơ hội giao thương - (Visited 4 times, 1 visits today)

Mỗi tháng có gần 14 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, trong tháng 4/2020, cả nước có 7.885 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 93,9 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 72 nghìn lao động, giảm 35,7% về số doanh nghiệp, giảm 28,6% về vốn đăng ký và giảm 16,4% về số lao động so với tháng 3/2020.

Tuy nhiên, số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 11,9 tỷ đồng, tăng 11,2% so với tháng 3/2020 và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, cả nước có 3.810 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 11,3% so với tháng 3/2020 và tăng 40,4% so với cùng kỳ năm 2019, đây là tín hiệu cho thấy một bộ phận doanh nghiệp đang tái khởi động để chuẩn bị đón cơ hội kinh doanh mới khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

doanh nghiệp dệt may
4 tháng đầu năm 2020, cả nước có 37,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Cũng trong tháng 4/2020, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 4.121 doanh nghiệp, tăng 68,1% và tăng 65,2%; doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 2.166 doanh nghiệp, giảm 22,2% và tăng 13,8%; doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 980 doanh nghiệp, giảm 25,5% và giảm 17,6%; doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là 2.864 doanh nghiệp, giảm 51,6% và tăng 42,8%.

Theo Báo cáo, tính chung 4 tháng đầu năm 2020, cả nước có 37,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 445,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 315,7 nghìn lao động, giảm 13,2% về số doanh nghiệp, giảm 17,9% về vốn đăng ký và giảm 29,7% về số lao động so với cùng kỳ năm 2019.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đạt 11,8 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2019. Nếu tính cả 680,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 11,7 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2020 là 1.126,1 nghìn tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh đó, còn có 17,8 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 2,1% so với 4 tháng đầu năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng lên 55,4 nghìn doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có 13,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Lĩnh vực sản xuất điện, nước, gas thành lập mới nhiều nhất

Theo Tổng cục Thống kê, 4 tháng đầu năm 2020 có 558 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2019, có 10,5 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 10,7%, có 26,5 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ giảm 14,3%. Trong tất cả các ngành, lĩnh vực hoạt động có duy nhất ngành sản xuất phân phối điện, nước, gas có số doanh nghiệp thành lập mới tăng với 527 doanh nghiệp, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đạt 11,8 tỷ đồng

Cũng trong 4 tháng đầu năm 2020 có 5,1 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó có gần 4,6 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm 4,5%, 75 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, tăng 8,7%.

vDoanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 1,9 nghìn doanh nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo có 599 doanh nghiệp, xây dựng có 425 doanh nghiệp, khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác có 312 doanh nghiệp, dịch vụ lưu trú và ăn uống có 302 doanh nghiệp, dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng, các dịch vụ hỗ trợ khác và kinh doanh bất động sản đều có 279 doanh nghiệp, vận tải, kho bãi và giáo dục, đào tạo đều có 202 doanh nghiệp, thông tin truyền thông có 190 doanh nghiệp. Trong 4 tháng đầu năm 2020, trên cả nước còn có 14,3 nghìn doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Tạp chí Công Thương

(Visited 4 times, 1 visits today)