Từ 20/7/2020, nhiều thay đổi mới về điều chỉnh biên chế công chức

Cơ hội giao thương - Từ ngày 20/7/2020, Nghị định 62/2020/NNĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức mới được Chính phủ ban hành sẽ có hiệu lực với nhiều quy định đáng chú ý liên quan đến việc điều chỉnh biên chế công chức.

Các trường hợp điều chỉnh biên chế công chức

Biên chế công chức được hiểu là khi công chức được vào biên chế đồng nghĩa với việc sẽ có một vị trí việc làm lâu dài, không có thời hạn, ổn định trong suốt thời gian làm việc, được hưởng các chế độ về lương, phụ cấp theo quy định đến khi nghỉ hưu.

Khoản 2 Điều 4 Nghị định 62 quy định rõ căn cứ để xác định biên chế công chức gồm: Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao;

Riêng với cơ quan, tổ chức ở địa phương còn cần phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Như vậy, so với quy định cũ nêu tại Nghị định 21/2010/NĐ-CP, quy định mới đã bỏ việc xác định biên chế công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Điều này nhằm phù hợp với Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung sắp có hiệu lực từ 01/7/2020.

Theo khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, đối tượng là công chức bị thu hẹp theo hướng lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập không còn là công chức.

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 62, so với căn cứ điều chỉnh biên chế công chức được quy định tại Điều 11 Nghị định 21/2010/NĐ-CP, căn cứ điều chỉnh biên chế công chức từ 20/7/2020 đã có sự thay đổi đáng kể. 

Cụ thể: Cơ quan, tổ chức có thay đổi một trong các căn cứ: Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao… Đây là quy đinh mới so với quy định trước đây;

Thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (Không thay đổi);

Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện. So với trước đây, căn cứ này bổ sung thêm trường hợp giải thể;

Ngoài ra, Nghị định mới cũng quy định bãi bỏ căn cứ “điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền”.

Như vậy, có thể thấy, so với quy định hiện hành, từ hôm nay, căn cứ điều chỉnh biên chế công chức có sự thay đổi đáng kể.

Phải bồi hoàn kinh phí nếu tuyển quá biên chế công chức?

Nghị định 21 năm 2010 hiện chưa có quy định nào đề cập đến trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi thực hiện biên chế công chức. Điều này dẫn đến việc khó xác định cụ thể trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu.

Bởi vậy, để khắc phục bất cập này, Nghị định 62 đã bổ sung quy định người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức không thực hiện đúng quy định về biên chế công chức sẽ bị:

– Xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật;

– Đưa vào xem xét phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm;

– Phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng vượt quá số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc sử dụng không đúng quy định về quản lý và sử dụng biên chế công chức.

Đây là quy định hoàn toàn mới so với Nghị định 21 năm 2010 hiện đang có hiệu lực. Điều này khiến việc thực hiện biên chế công chức trong thời gian sắp tới hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn.

Theo VnMedia

(Visited 2 times, 1 visits today)