Năm 2019 sẽ xem xét việc tăng giá điện

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, năm 2019 sẽ xem xét việc tăng giá điện. Tuy nhiên, từ nay đến Tết và thời gian ngắn ngay sau Tết không phải là thời điểm để đề xuất tăng. Xem tiếp »

Chuyển 7 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 7 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Xem tiếp »

Phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

SGDCK Việt Nam hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước có SGDCK Hà Nội và SGDCK TP Hồ Chí Minh là các công ty con... Xem tiếp »