Doanh nghiệp viễn thông, Internet phải tham gia xử lý, bóc gỡ mã độc

Doanh nghiệp phải tham gia các chiến dịch xử lý, bóc gỡ mã độc trên diện rộng do Cục An toàn thông tin phát động; phối hợp xử lý, bóc gỡ mã độc ra khỏi hệ thống thông tin trên phạm vi mạng lưới của mình theo yêu cầu... Xem tiếp »

Năm 2019 sẽ xem xét việc tăng giá điện

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, năm 2019 sẽ xem xét việc tăng giá điện. Tuy nhiên, từ nay đến Tết và thời gian ngắn ngay sau Tết không phải là thời điểm để đề xuất tăng. Xem tiếp »

Chuyển 7 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 7 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Xem tiếp »