4 điều kiện để được sản xuất phân bón

Nghị định 84 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón có hiệu lực từ ngày 1/1/2020; trong đó quy định 4 điều kiện sản xuất phân bón. Xem tiếp »

Siết chặt kiểm tra xuất xứ hàng hóa để chống gian lận

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp, trong đó nhấn mạnh việc siết chặt công tác kiểm tra xuất xứ… Xem tiếp »

6 nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2020

Cùng với 6 Luật mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, có 6 Nghị định cũng có hiệu lực từ ngày này. Xem tiếp »