2 điều kiện và 2 điều lưu ý khi xuất khẩu sang các nước CPTPP

Có 2 điều kiện và 2 điều lưu ý khi doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang các nước trong CPTPP. Xem tiếp »

“Mở cửa” chính sách để hàng không cất cánh

Tiềm năng cho ngành hàng không Việt Nam còn rất lớn, tuy nhiên để thị trường hàng không phát triển mạnh hơn, cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý để thị trường thực sự “mở”... Xem tiếp »

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn với lãi suất thấp hơn lãi suất thương mại

Doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn trực tiếp của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa với mức lãi suất bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại... Xem tiếp »