Quý I/2024, cả nước có gần 59,9 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Cơ hội giao thương - Theo Tổng cục Thống kê, trong quý I/2024, cả nước có hơn 36,2 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, hơn 23,6 ngàn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong ba tháng đầu năm 2024 lên gần 59,9 ngàn doanh nghiệp, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại buổi họp báo sáng 29/3/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, trong tháng Ba, cả nước có 14,1 ngàn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 113,5 ngàn tỷ đồng và số lao động đăng ký 104,4 ngàn lao động, tăng 64,3% về số doanh nghiệp, tăng 68,7% về vốn đăng ký và tăng 105,2% về số lao động so với tháng 02/2024. So với cùng kỳ năm trước, giảm 0,7% về số doanh nghiệp, giảm 22,1% về số vốn đăng ký và tăng 12,7% về số lao động.

Tổng cục Thống kê công bố số liệu kinh tế – xã hội quý I/2024. Ảnh: GSO

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 8 tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước và giảm 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có hơn 3 ngàn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 43,4% so với tháng trước và giảm 52% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung quý I/2024, cả nước có hơn 36,2 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 332,2 ngàn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 258,8 ngàn lao động, tăng 6,9% về số doanh nghiệp, tăng 7% về vốn đăng ký và tăng 21,9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong ba tháng đầu năm 2024 đạt 9,2 tỷ đồng, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2023. Nếu tính cả 392,3 ngàn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của hơn 9,7 ngàn doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong ba tháng đầu năm 2024 là 724,5 ngàn tỷ đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh đó, cả nước có hơn 23,6 ngàn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2023), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong ba tháng đầu năm 2024 lên gần 59,9 ngàn doanh nghiệp, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023. Bình quân một tháng có gần 20 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Theo khu vực kinh tế, quý I/2024 có 363 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; 8,7 ngàn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 6,8%; 27,2 ngàn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 6,9%.

Cũng trong tháng Ba, có 4.139 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 19,6% so với tháng trước và giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2023; 4.980 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 131,3% và tăng 44,3%; có 1.412 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 6,2% so với tháng 02/2024 và tương đương cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý I/2024, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 53,4 ngàn doanh nghiệp, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước; hơn 15,5 ngàn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 21,7%; 5,1 ngàn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 10,1%. Bình quân một tháng có gần 24,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Như vậy, so sánh giữa số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong quý I/2024, tổng số doanh nghiệp nước ta giảm 14,1 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng giảm 4,7 nghìn doanh nghiệp.

Theo VietQ.vn

Quý I/2024, cả nước có gần 59,9 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động (vietq.vn)

(Visited 13 times, 1 visits today)