Ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu về vốn FDI đăng ký mới

Cơ hội giao thương - Trong 4 tháng đầu năm 2024, ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu về thu hút vốn FDI với tổng vốn đầu tư đạt hơn 6,15 tỷ USD, chiếm gần 66,4% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 19,8% so với cùng kỳ. Nhiều dự án lớn ở các lĩnh vực năng lượng, sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử, sản phẩm nhiều giá trị gia tăng được đầu tư mới và mở rộng vốn trong bốn tháng.

Thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, 4 tháng đầu năm 2024, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt hơn 9,27 tỷ USD, tăng 4,5% so cùng kỳ năm 2023. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 6,28 tỷ USD, tăng 7,4% so cùng kỳ.

Ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu về vốn FDI đăng ký mới trong 4 tháng đầu năm 2024

Đáng lưu ý, vốn đầu tư mới vẫn duy trì mức tăng cao về cả số dự án và vốn đầu tư. Về vốn đăng ký mới, cả nước có 966 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 28,8% so cùng kỳ; tổng vốn đăng ký đạt hơn 7,11 tỷ USD, tăng 73,2%.

Về vốn điều chỉnh, cả nước có 345 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 10,6%) với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt hơn 1,23 tỷ USD (giảm 25,6%).

Hoạt động góp vốn, mua cổ phần có sự giảm mạnh so với cùng kỳ với mức giảm 13,6% về lượt thương vụ góp vốn mua cổ phần và giảm 70,1% về giá trị góp vốn.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong những tháng đầu năm nay, công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là ngành dẫn đầu thu hút vốn FDI với tổng vốn đầu tư đạt hơn 6,15 tỷ USD, chiếm gần 66,4% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 19,8% so cùng kỳ.

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 1,73 tỷ USD, chiếm gần 18,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 78,2% so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là các ngành bán buôn bán lẻ; vận tải kho bãi với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt hơn 451,4 triệu USD và gần 383,2 triệu USD.

Đã có 75 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong bốn tháng đầu năm 2024. Trong đó, dẫn đầu là Singapore với tổng vốn đầu tư gần 2,93 tỷ USD, chiếm 31,5% tổng vốn đầu tư, tăng 33,3% so cùng kỳ, chủ yếu là đầu tư mới.

Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới (chiếm 28,8%); Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 22,9%) và GVMCP (chiếm 27,2%).

Vốn đầu tư tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài như Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Phòng. Riêng 10 địa phương này đã chiếm 74,8% số dự án mới và 79,1% số vốn đầu tư của cả nước.

Nhiều dự án lớn ở các lĩnh vực năng lượng (sản xuất pin, tế bào quang điện, thanh silic), sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử, sản phẩm nhiều giá trị gia tăng được đầu tư mới và mở rộng vốn trong bốn tháng.

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài 4 tháng đầu năm 2024 tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài xuất siêu 15,89 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu trên 14,94 tỷ USD không kể dầu thô, bù đắp phần nhập siêu gần 8,6 tỷ USD của khu vực doanh nghiệp trong nước, là bệ đỡ giúp cả nước xuất siêu khoảng 7,29 tỷ USD.

Theo VietQ.vn

Ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu về vốn FDI đăng ký mới (vietq.vn)

(Visited 22 times, 1 visits today)