6 tháng đầu năm 2024, cả nước có gần 80,5 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Cơ hội giao thương - Trong 6 tháng đầu năm 2024, cả nước có gần 80,5 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 744,2 ngàn tỷ đồng, tổng số lao động đăng ký gần 512 ngàn lao động, tăng 6,1% về số doanh nghiệp, tăng 5,2% về vốn đăng ký và tăng 0,4% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Tại buổi họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2024 ngày 29/6, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, trong tháng 6, cả nước có 15,7 ngàn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 143 ngàn tỷ đồng và số lao động đăng ký 85,6 ngàn lao động, tăng 19,1% về số doanh nghiệp, tăng 53,4% về vốn đăng ký và tăng 17,9% về số lao động so với tháng 5/2024. So với cùng kỳ năm trước, tăng 13,1% về số doanh nghiệp, tăng 3,1% về số vốn đăng ký và giảm 17,6% về số lao động.

Các đơn vị của Tổng cục Thống kê trả lời tại buổi Họp báo

Tính chung sáu tháng đầu năm 2024, cả nước có gần 80,5 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 744,2 ngàn tỷ đồng, tổng số lao động đăng ký gần 512 ngàn lao động, tăng 6,1% về số doanh nghiệp, tăng 5,2% về vốn đăng ký và tăng 0,4% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước có hơn 39,1 ngàn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2023), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong sáu tháng đầu năm 2024 lên gần 119,6 ngàn doanh nghiệp, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Bình quân một tháng có 19,9 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng trong tháng Sáu, có 5.418 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2023; 5.404 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 18,8% và giảm 6%; có 2.228 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 44,9% và tăng 50,3%.

Tính chung sáu tháng đầu năm 2024, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 71,4 ngàn doanh nghiệp, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước; gần 28,8 ngàn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 7,3%; 10,2 ngàn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,4%. Bình quân một tháng có gần 18,4 ngàn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quý II/2024, Tổng cục Thống kê đã tiến hành khảo sát trên 30 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động SXKD.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong quý II/2024 của Tổng cục Thống kê cho thấy: có 37,4% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý I/2024. Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp vẫn đang gặp nhiều khó khăn ở cả đầu vào và đầu ra.

Đặc biệt, “nhu cầu thị trường trong nước thấp” và “tính cạnh tranh của hàng trong nước cao” là hai yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Riêng đối với doanh nghiệp xây dựng, có 46,9% doanh nghiệp gặp khó khăn do “không có hợp đồng xây dựng mới”.

Tiếp đó là các yếu tố đầu vào cho sản xuất kinh doanh như: giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, chi phí vận tải kho bãi, chi phí các dịch vụ tăng cao vẫn là khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, quy trình đấu thầu còn phức tạp, chồng chéo làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động SXKD trong các tháng còn lại của năm 2024, Tổng cục Thống kê cho biết, các doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành và địa phương tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong SXKD.

Cụ thể, để giảm bớt áp lực về chi phí đầu vào cho SXKD, mong muốn lớn nhất của các doanh nghiệp là giảm lãi suất cho vay; đồng thời kiến nghị Nhà nước cần có các chính sách bình ổn giá nguyên, nhiên, vật liệu, giá dịch vụ đầu vào. Doanh nghiệp cũng kiến nghị điều chỉnh chính sách thuế, phí và các khoản nộp ngân sách nhà nước phù hợp; rút ngắn thời gian và cắt giảm quy trình xử lý thủ tục hành chính.

Về thị trường đầu ra, doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục có các biện pháp kích cầu trong nước; tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường mới, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường đầu ra cho sản phẩm- đại diện Tổng cục Thống kê nêu rõ.

Theo VietQ.vn

6 tháng đầu năm 2024, cả nước có gần 80,5 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (vietq.vn)

(Visited 3 times, 1 visits today)