Triển khai 223 dự án Nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Cơ hội giao thương - Bộ Xây dựng đang tiếp tục triển khai 223 dự án, quy mô xây dựng khoảng 219.300 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 10.967.000 m2 nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Đại diện Bộ Xây dựng cho biết, tính đến tháng 6/2022, trên địa bàn cả nước đã hoàn thành 275 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân..

Bộ Xây dựng đang triển khai 223 dự án Nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Về nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp, đã triển khai 339 dự án, quy mô xây dựng khoảng 372.000 căn, với tổng diện tích khoảng 18.600.000 m2, trong đó đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 122 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 54.400 căn hộ, tổng diện tích 2.721.500 m2. Bộ đang triển khai 116 dự án với quy mô xây dựng khoảng 152.160 căn hộ, tổng diện tích 7.608.000 m2.

Về nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, hiện nay đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 153 dự án, quy mô xây dựng khoảng 92.490 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 4.624.000 m2. Đồng thời, tiếp tục triển khai 223 dự án, quy mô xây dựng khoảng 219.300 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 10.967.000 m2.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, tổng số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đã khởi công là 11 dự án với tổng số khoảng 25.675 căn với tổng diện tích xây dựng khoảng 1.282.850 m2 tại nhiều địa phương .

Bộ Xây dựng ưu tiên triển khai các khu chung cư nguy hiểm, thuộc diện phải phá dỡ như: Hà Nội đã thực hiện kiểm định được 401/1.579 nhà chung cư, trong đó có 8 nhà chung cư nguy hiểm.

TP Hồ Chí Minh đã thực hiện kiểm định được 474 nhà chung cư (573 lô) được xây dựng trước năm 1975, trong đó có 14 chung cư cấp D, đã cải tạo, sửa chữa 199 chung cư với tổng mức đầu tư 275 tỷ đồng.

Hiện Bộ Xây dựng đang tiếp tục triển khai Dự án Hợp phần 1 của Dự án “Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão, lụt” do Quỹ khí hậu xanh (GCF) tài trợ không hoàn lại thông qua Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP); phối hợp chặt chẽ với KOICA triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030” theo Kế hoạch được phê duyệt.

Theo VietQ.vn

Triển khai 223 dự án Nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị (vietq.vn)

 

 

(Visited 10 times, 1 visits today)