Việt Nam phản đối và kiên quyết bác bỏ lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông của Trung Quốc

Việt Nam phản đối và kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương của phía Trung Quốc về việc áp dụng cấm đánh bắt cá từ ngày 01/5-16/8/2019 ở khu vực Biển Đông, trong đó bao gồm một số vùng biển của Việt Nam. Xem tiếp »

Giờ làm việc sẽ bắt đầu từ 8h30 sáng ?

Dự thảo Bộ luật Lao động đưa ra phương án thời gian làm việc của công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội dự kiến là từ 8h30 đến 17h30, nghỉ trưa 60... Xem tiếp »

Con số ấn tượng sau 1 giờ tắt đèn của sự kiện Giờ Trái đất 2019

Sau 1 giờ tắt đèn của sự kiện Giờ Trái đất 2019 (20h30 đến 21h30 ngày 30/3/2019), Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho biết, trên phạm vi cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 492000 kWh, tương đương số tiền khoảng 917... Xem tiếp »