Triển khai 223 dự án Nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Bộ Xây dựng đang tiếp tục triển khai 223 dự án, quy mô xây dựng khoảng 219.300 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 10.967.000 m2 nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Xem tiếp »

Xu hướng thương mại toàn cầu và tương lai phát triển bền vững của Việt Nam

Việt Nam là một thị trường quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng thương mại toàn cầu với xuất khẩu dự kiến đạt 535 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Việt Nam đang thực hiện chuyển đổi số hướng tới tương lai phát triển bền vững. Xem tiếp »

Phát triển thị trường xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam

Theo Bộ Tài chính, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm (XHTN) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thị trường tài chính, thị trường trái phiếu phát triển thông qua việc minh bạch thông tin của tổ chức phát hành. Đây là một cấu phần không thể... Xem tiếp »