Kiến nghị đẩy nhanh định giá các doanh nghiệp nhà nước

Các thành viên Hội đồng kiến nghị Chính phủ đẩy nhanh tiến trình thẩm định, định giá các doanh nghiệp nhà nước; xây dựng hành lang pháp lý cho các mô hình kinh tế số, kinh tế chia sẻ, các hình thức thanh toán mới… Xem tiếp »

Doanh nghiệp trong nước lần đầu “vượt mặt” FDI về tăng trưởng xuất khẩu

Trong năm 2018, lần đầu tiên tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước đã cao hơn so với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Xem tiếp »

Nhiều doanh nghiệp gặp khó khi hoàn thuế, không thu thuế

Trong các thủ tục quản lý thuế, vướng mắc lớn nhất của các doanh nghiệp vẫn là những quy định hay thay đổi. Theo đó, tỷ lệ doanh nghiệp phản án về vấn đề này là 17% trong khâu nộp thuế, 25% trong khâu hoàn thuế, không thu thuế... Xem tiếp »