Trái phiếu doanh nghiệp bộc lộ nhiều rủi ro cho nhà đầu tư

Theo Bộ Tài chính, trái phiếu doanh nghiệp đã bộc lộ nhiều rủi ro cho nhà đầu tư và có nguy cơ gây mất an ninh, an toàn nền tài chính quốc gia. Xem tiếp »

81,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2021

Tính chung 8 tháng năm 2021, cả nước có 81,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là gần 1.133,4 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 598,9 nghìn lao động. Xem tiếp »

315 doanh nghiệp đạt “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020

Trên cơ sở đề xuất của 60 cơ quan, tổ chức xét chọn, Bộ Công Thương đã xét chọn được 315 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020. Xem tiếp »