Quy định sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty

Chính phủ ban hành Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó quy định cụ thể về sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty. Xem tiếp »

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khách hàng toàn cầu

Các chuyên gia nhận xét rằng, cách làm của Bộ Công Thương nhất quán ở chỗ, vừa hỗ trợ trực tiếp, vừa xã hội hóa nguồn lực để hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận khách hàng toàn cầu một cách bình đẳng. Xem tiếp »

Số lượng doanh nghiệp có vốn đăng ký trên 100 tỷ đồng tăng mạnh

Theo Tổng cục Thống kê, mặc dù số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2021 giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước nhưng có vốn đăng ký tăng 27,5%. Nguyên nhân do gia tăng số lượng doanh nghiệp có vốn đăng ký... Xem tiếp »