4 tháng, nông lâm thủy sản xuất khẩu tăng trưởng khá, đạt gần 17,9 triệu USD

Cơ hội giao thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 17,9 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Bộ NN&PTNT, trong 4 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản đạt khoảng 31,8 tỷ USD, tăng 7,0% so với 4 tháng đầu năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng đạt khoảng 17,9 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

Chế biến thủy sản xuất khẩu 

Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt trên 7,4 tỷ USD, tăng 10,5%; lâm sản chính đạt gần 5,9 tỷ USD, tăng 4,9%; thủy sản đạt gần 3,6 tỷ USD, tăng 43,7%; chăn nuôi đạt 105,4 triệu USD, giảm 19,0%; xuất khẩu đầu vào sản xuất khoảng 883 triệu USD, tăng 70,7%. Riêng phân bón giá trị xuất khẩu đạt khoảng 439 triệu USD, tăng 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước.         

4 tháng đầu năm đã có 5 sản phẩm/nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD, đó là các mặt hàng: cà phê, gạo, nhóm rau quả, tôm, sản phẩm gỗ. Một số mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ, như: cà phê, cao su, hồ tiêu, sắn và các sản phẩm từ sắn, cá tra, tôm, gỗ và các sản phẩm gỗ.

Cụ thể, giá trị xuất khẩu cà phê đạt gần 1,7 tỷ USD (tăng 59,4%); cao su đạt khoảng 869 triệu USD, tăng 10,9%; hồ tiêu khoảng 367 triệu USD, tăng 29,6%; sắn và sản phẩm sắn đạt 574 triệu USD, tăng 29,5%, cá tra đạt 894 triệu USD, tăng 89,6%, tôm đạt trên 1,3 tỷ USD, tăng 38,6%, gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 5,5 tỷ USD, tăng 4,5%; mây, tre, cói thảm đạt 339 triệu USD, tăng 22,7%. 

Về thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 4 tháng đạt gần 4,9 tỷ USD, chiếm 27,3% thị phần; trong đó kim ngạch XK nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm tới 68,2% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam tại thị trường này.

Tiếp đó là thị trường Trung Quốc với kim ngạch xuất khẩu trên 3,2 tỷ USD, chiếm 18,1% thị phần; trong đó, kim ngạch xuất khẩu nhóm cao su chiếm 22,4% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản.

Thứ ba là thị trường Nhật Bản với giá trị xuất khẩu đạt gần 1,3 tỷ USD, chiếm 7,1%; xuất khẩu nhóm sản phẩm gỗ lớn nhất, chiếm 44,0% giá trị ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản.

Thứ tư là thị trường Hàn Quốc với giá trị xuất khẩu đạt khoảng 822 triệu USD, chiếm 4,6%, nhóm sản phẩm gỗ cũng là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang thị trường này, chiếm 43,9% giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản.

Nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản những tháng tiếp theo, Bộ NN&PTNT cho biết, Bộ này tiếp tục thúc đẩy mở cửa thị trường nông sản với các nước; kịp thời cung cấp các thông tin, các quy định thị trường, kiểm soát xuất nhập khẩu Việt Nam-Trung Quốc.

Hiện Bộ NN&PTNT đang chuẩn bị tổ chức Đoàn giao thương, quảng bá chuỗi cung ứng trái cây, thủy sản tại Trung Quốc; đồng thời, đàm phán để xuất khẩu chôm chôm, chanh, bưởi từ Việt Nam sang NewZealand; xây dựng Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đi EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản.

Theo VietQ.vn

4 tháng, nông lâm thủy sản xuất khẩu tăng trưởng khá, đạt gần 17,9 triệu USD (vietq.vn)

(Visited 5 times, 1 visits today)