Trung tâm thiết kế sáng tạo đầu tiên của Hà Nội tại làng gốm cổ truyền Bát Tràng

Cơ hội giao thương - Việc ra mắt Trung tâm Thiết kế sáng tạo sẽ nâng cao giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, làng nghề, xây dựng chuỗi liên kết từ thiết kế sáng tạo sản xuất – chế biến, tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của làng gốm cổ truyền Bát Tràng gắn với hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Trong khuôn khổ Lễ khai hội làng gốm cổ Bát Tràng, ngày 23/3/2024, UBND xã Bát Tràng đã ra mắt Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch, gọi tắt là Trung tâm Thiết kế sáng tạo tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Đình Thắng (thứ hai bên phải) trao Quyết định và gắn biển cho Trung tâm thiết kế sáng tạo, bảo tồn, phát triển gốm di sản quốc gia, thương mại và du lịch 1000 năm Thăng Long, tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Tại buổi lễ ra mắt, ông Nguyễn Đình Thắng- Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về việc phát triển Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023, nhằm hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn, phát triển hoạt động thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với phát triển các hình thức du lịch trải nghiệm.

Ngày 14/12/2023, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 6385/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí và Quy trình đánh giá, hướng dẫn, phát triển Mô hình Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch cấp xã (theo mô hình phân tán) trên địa bàn thành phố.

Ngày 28/12/2023, Sở Công Thương Hà Nội đã ban hành Quyết định số 717/QĐ-SCT về việc Công nhận 10 mô hình Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch cấp xã năm 2023. Trong đó, Trung tâm thiết kế sáng tạo, bảo tồn, phát triển gốm di sản quốc gia, thương mại và du lịch 1000 năm Thăng Long – Thôn 1 Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội đạt tiêu chí 4 sao của thành phố.

“Do vậy, Sở Công Thương công bố Quyết định và gắn biển cho Trung tâm thiết kế sáng tạo, bảo tồn, phát triển gốm di sản quốc gia, thương mại và du lịch 1.000 năm Thăng Long tại xã Bát Tràng”- ông Nguyễn Đình Thắng nhấn mạnh.

Trung tâm thiết kế sáng tạo, bảo tồn, phát triển gốm di sản quốc gia, thương mại và du lịch 1.000 năm Thăng Long tại xã Bát Tràng

Việc ra mắt Trung tâm Thiết kế sáng tạo sẽ nâng cao giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, làng nghề, xây dựng chuỗi liên kết từ thiết kế sáng tạo sản xuất – chế biến, tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các làng nghề gắn với hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết 09 của Thành uỷ Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hoá trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025.

“Trung tâm Thiết kế sáng tạo sẽ giúp kiến tạo môi trường triển khai các hoạt động hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn, chủ thể sản xuất kinh doanh làng nghề hình thành và phát triển hoạt động thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với phát triển các hình thức du lịch trải nghiệm góp phần tái cơ cấu kinh tế nông thôn trên địa bàn thành phố”- Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Đình Thắng chia sẻ.

Theo VietQ.vn

Trung tâm thiết kế sáng tạo đầu tiên của Hà Nội tại làng gốm cổ truyền Bát Tràng (vietq.vn)

(Visited 19 times, 1 visits today)