Tổng giá trị xuất nhập khẩu Việt Nam tiếp tục tăng cao

Cơ hội giao thương - Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 262,73 tỷ USD, tăng 33,7% (tương ứng tăng 66,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2021 (từ ngày 16/5 đến ngày 31/5/2021) đạt 28,69 tỷ USD, tăng 11,6% (tương ứng tăng 2,99 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5/2021.  Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 5/2021 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 262,73 tỷ USD, tăng 33,7% (tương ứng tăng 66,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 182,81 tỷ USD, tăng 38,2% (tương ứng tăng 50,56 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 79,93 tỷ USD, tăng 24,5% (tương ứng tăng 15,71 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ 2 tháng 5 năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 129 triệu USD. Tính chung trong 5 tháng/2021, cán cân thương mại thâm hụt 473 triệu USD.

 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5 năm 2021 đạt 14,28 tỷ USD, tăng 20,1% (tương ứng tăng 2,39 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 5/2021. Như vậy, tính trong 5 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 131,13 tỷ USD, tăng 30,9%, tương ứng tăng 30,96 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Cũng theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 5/2021 đạt 10,15 tỷ USD, tăng 16,6% tương ứng tăng 1,44 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm đến hết tháng 5/2021 của nhóm các doanh nghiệp này lên 97,20 tỷ USD, tăng 36,7% (tương ứng tăng 26,08 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 74,1% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Đối với thị trường nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2021 đạt 14,41 tỷ USD, tăng 4,3% (tương ứng tăng 594 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5/2021.

Tính trong 5 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 131,6 tỷ USD, tăng 36,7% (tương ứng tăng 35,3 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,1 tỷ USD, tăng nhẹ 2,6% (tương ứng tăng 232 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 5/2021. Tính trong 5 tháng/2021, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 85,61 tỷ USD, tăng 40% (tương ứng tăng 24,47 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Theo VnMedia

(Visited 19 times, 1 visits today)