Tiếp tục ổn định thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Cơ hội giao thương - Bộ Tài chính vừa cung cấp thông tin về tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp, các giải pháp để tiếp tục ổn định thị trường và việc xử lý các vi phạm.

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 10/2023, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là 41 ngàn tỷ đồng, tăng 17 ngàn tỷ đồng so với tháng 9 (23,4 ngàn tỷ đồng).

Về mua lại trái phiếu doanh nghiệp, từ đầu năm các doanh nghiệp đã mua lại lượng trái phiếu trước hạn là 190,7 ngàn tỷ (cao hơn tổng số phát hành). Riêng trong tháng 10/2023, các doanh nghiệp đã mua lại khoảng 14,2 nghìn tỷ đồng.

Nhà đầu tư chính mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên thị trường sơ cấp trong 10 tháng năm 2023 là các nhà đầu tư tổ chức chiếm 95% tổng khối lượng phát hành (chủ yếu là ngân hàng chiếm 61%), các nhà đầu tư cá nhân mua 5%. Trên thị trường thứ cấp tính đến 30/6/2023, nhà đầu tư cá nhân nắm giữ khoảng 28,5% tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (tương đương khoảng 285,6 nghìn tỷ đồng).

Về đáo hạn, khối lượng đáo hạn 3 tháng cuối năm 2023 là 61,6 ngàn tỷ đồng.

Trong tháng 10/2023, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là 41 ngàn tỷ đồng 

Để tiếp tục ổn định và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết đã báo cáo lãnh đạo Chính phủ tổng thể các giải pháp điều hành. Các nhóm giải pháp chính bao gồm: Thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành chính sách vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn, ổn định thị trường bất động sản; theo dõi thanh toán trái phiếu doanh nghiệp đến hạn và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức thị trường và nâng cao hiệu quả quản lý giám sát.

Đồng thời, rà soát tổng thể để hoàn thiện quy định của pháp luật tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các luật liên quan; nghiên cứu chính sách khuyến khích xếp hạng tín nhiệm, thúc đẩy lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán, phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức; tăng cường nguồn lực, nhân sự cho các cơ quan thanh, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước. Các giải pháp nêu trên đã được lãnh đạo Chính phủ phê duyệt và giao các Bộ ngành thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Về phía Bộ Tài chính cũng đang phân công các đơn vị chuyên môn triển khai, đảm bảo thực hiện hiệu quả các giải pháp đã được lãnh đạo Chính phủ phê duyệt.

Đối với việc xử lý các vi phạm, Bộ Tài chính cho biết, thời gian vừa qua đã nhận được đơn thư khiếu nại của nhà đầu tư liên quan đến vụ việc Ngân hàng SCB – Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn thư của người dân đến gửi tiết kiệm được một số ngân hàng mời chào mua trái phiếu doanh nghiệp. Các đơn thư này đang được lãnh đạo Bộ Tài chính giao Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chủ trì xử lý.

“Đối với vấn đề này, từ năm 2019 đến nay, Bộ Tài chính đã có 6 văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước tăng cường quản lý, giám sát ngân hàng thương mại trong việc phân phối, cam kết mua lại, cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp và thường xuyên phối hợp cung cấp thông tin về tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp” – Báo cáo của Bộ Tài chính nêu.

Hiện nay, Bộ Công an đã có kết luận điều tra đối với vụ án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh và đang điều tra đối với vụ việc của Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bộ Tài chính cũng đã phối hợp chuyển các đơn thư của nhà đầu tư cho Bộ Công an.

Theo VietQ.vn

Tiếp tục ổn định thị trường trái phiếu doanh nghiệp (vietq.vn)

(Visited 9 times, 1 visits today)