Hà Nội: Công nhận Trung tâm thiết kế sáng tạo, quảng bá sản phẩm mỹ nghệ xã Sơn Đồng

Cơ hội giao thương - Xã Sơn Đồng huyện Hoài Đức là một trong 12 làng nghề truyền thống được thành phố Hà Nội công nhận. Việc Xã Sơn Đồng được công nhận là Trung tâm thiết kế sáng tạo là động lực quan trọng để thúc đẩy hoạt động sản xuất và phát triển thương hiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ của làng nghề Sơn Đồng và huyện Hoài Đức.

Ngày 7/6/2024, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND huyện Hoài Đức, xã Sơn Đồng thực hiện công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận cho Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm mỹ nghệ xã Sơn Đồng.

Công nhận Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch cấp xã năm 2023

Phát biểu tại Lễ công bố, bà Trần Thị Phương Lan- Quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội- nhấn mạnh, việc công nhận Trung tâm thiết kế sáng tạo xã Sơn Đồng nhằm mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, làng nghề, xây dựng chuỗi liên kết từ thiết kế sáng tạo sản xuất – chế biến, tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các làng nghề gắn với hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn trong kinh tế tuần hoàn, góp phần xây dựng, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chương trình cũng nhằm kiến tạo môi trường triển khai các hoạt động hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn, chủ thể sản xuất kinh doanh làng nghề hình thành và phát triển hoạt động thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với phát triển các hình thức du lịch trải nghiệm góp phần tái cơ cấu kinh tế nông thôn trên địa bàn thành phố- bà Trần Thị Phương Lan cho hay.

Quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội đề nghị UBND huyện Hoài Đức, xã Sơn Đồng tiếp tục hỗ trợ phát triển Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm mỹ nghệ xã Sơn Đồng để tạo môi trường liên kết giữa nghệ nhân, đội ngũ thiết kế trẻ với tinh thần khởi nghiệp, phát huy ưu thế văn hóa địa phương, khát vọng phát triển kinh tế của cộng đồng tại làng nghề trên địa bàn huyện.

 Quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội- Trần Thị Phương Lan trao Giấy chứng nhận cho Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm mỹ nghệ xã Sơn Đồng

Lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức cho biết, Hoài Đức là một huyện có nhiều làng nghề với 51/53 làng có nghề với nhiều nghề truyền thống. Trong đó, Sơn Đồng là một trong 12 làng nghề truyền thống được Thành phố công nhận.

Việc xã Sơn Đồng được Sở Công Thương Hà Nội công nhận Mô hình Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm mỹ nghệ xã Sơn Đồng là động lực quan trọng để thúc đẩy hoạt động sản xuất và phát triển thương hiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ của làng nghề Sơn Đồng và huyện Hoài Đức.

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 10/02/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc Phát triển Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023, Sở Công Thương đã phối hợp với các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tiến hành chấm điểm hồ sơ đăng ký của các đơn vị theo đúng quy trình đặt ra.

Ngày 28/12/2023, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 717/QĐ-SCT về việc Công nhận Mô hình Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch cấp xã năm 2023. Trong đó, Trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm mỹ nghệ xã Sơn Đồng (xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) là 1 trong 10 Trung tâm đạt tiêu chí của Thành phố và đạt 3 sao.

Theo VietQ.vn

Hà Nội: Công nhận Trung tâm thiết kế sáng tạo, quảng bá sản phẩm mỹ nghệ xã Sơn Đồng (vietq.vn)

(Visited 7 times, 1 visits today)