Doanh nghiệp làm gì để được miễn biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại khi nhập khẩu thép dây, thép cuộn?

Bộ Công Thương mới đây đã làm rõ các quy định liên quan đến danh mục sản phẩm, hồ sơ đề nghị và quy trình xử lý để hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký miễn trừ biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đối với một số... Xem tiếp »

Bảo lãnh thông quan: Bài học của nhiều nước và lợi ích của Việt Nam

Ngày càng nhiều quốc gia công nhận bảo lãnh thông quan (BLTQ) là một biện pháp tạo thuận lợi thương mại hiệu quả… Xem tiếp »

Bước đột phá ấn tượng trong Cơ chế một cửa quốc gia

Theo Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng cuối năm 2018, việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) đã tạo ra bước đột phá với gần 100 thủ tục mới được triển khai (cao gấp 2 lần tổng số thủ tục hành chính trong hơn 3... Xem tiếp »