33 doanh nghiệp đã cổ phần hóa trong năm 2018

Cơ hội giao thương - Theo Bộ Tài chính, trong năm 2018, đã cổ phần hóa 33 doanh nghiệp, trong đó, có 6 doanh nghiệp thuộc danh sách cổ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Tài chính cho biết, tổng giá trị doanh nghiệp của 23 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa năm 2018 là 31.706 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 16.739 tỷ đồng. Tổng vốn điều lệ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 20.278 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 12.118 tỷ đồng; bán cho nhà đầu tư chiến lược 2.540 tỷ đồng; đấu giá công khai 5.429 tỷ đồng, số còn lại bán cho người lao động là 179 tỷ đồng và tổ chức công đoàn 7 tỷ đồng.
 
Việc phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 707/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn chậm, tính đến hết năm 2018 mới có 35/526 DNNN được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại.
 
Liên quan đến thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 28/1, chỉ số Vn-Index đạt 912,18 điểm, tăng 2,29% so với đầu tháng. Ước đến 21/01/2019, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 73% GDP năm 2018 (cuối năm 2018 đạt 79,6% GDP). 
 
Thị trường chứng khoán phái sinh có sự tăng trưởng về giá trị giao dịch, số lượng tài khoản và khối lượng hợp đồng. Trong tháng 1, khối lượng giao dịch bình quân đạt 132.392 hợp đồng/phiên, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 68% so với bình quân năm 2018. Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ để đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động an toàn, ổn định.
 
Riêng đối với thị trường tiền tệ, tính đến hết năm 2018, huy động vốn tăng 12,48% và tăng trưởng tín dụng tăng 13,92% (thấp hơn kế hoạch là 17%). Về tỷ giá, ngày 28/01/2019, tỷ giá trung tâm ở mức 22.858 VND/USD, tăng 33 đồng so với đầu tháng (tăng 0,1% so với đầu tháng).
 
Về giá vàng, ngày 28/1/2019, giá vàng trên thị trường tự do đạt 36,64 triệu đồng/lượng tăng 0,4% so với đầu tháng (36,49 triệu đồng/lượng).
 
Đối với thị trường bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết, có ý kiến đề nghị Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm để thực thi Hiệp định CPTPP; cử cán bộ tham gia ban soạn thảo và tổ biên tập; tham gia họp thẩm định hồ sơ do Bộ Tư pháp chủ trì và đã hoàn thiện xong hồ sơ gửi Bộ Công Thương trình Chính phủ.
 
Theo VnMedia
(Visited 242 times, 1 visits today)