Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2018

Cơ hội giao thương - Theo Tổng cục Thống kê, trong năm 2018, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 65,8 tỷ USD, tăng 12,3% so với năm 2017, trong đó xăng dầu tăng 89,4%; vải tăng 18%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 11,4%.
29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD
 
Theo Tổng cục Thống kê, năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 244,72 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2017, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 69,20 tỷ USD, tăng 15,9%, chiếm 28,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 175,52 tỷ USD, tăng 12,9%, chiếm 71,7% (giảm 0,6 điểm phần trăm so với năm 2017).
 
Năm 2018, khu vực kinh tế trong nước chuyển biến tích cực khi đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao hơn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu tăng lên so với năm 2017.
 
Trong năm 2018 có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm tới 91,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, trong đó 9 mặt hàng đạt trên 5 tỷ USD và 5 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Về thị trường hàng hóa xuất khẩu năm 2018, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 47,5 tỷ USD, tăng 14,2%, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 46,7%; giầy dép tăng 15,3%; hàng dệt may tăng 13,7%. Tiếp đến là EU; Trung Quốc; thị trường ASEAN; Nhật Bản; Hàn Quốc …
 
36 mặt hàng ước tính kim ngạch nhập khẩu đạt trên 1 tỷ USD
 
Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 12 ước tính đạt 21,20 tỷ USD, giảm 1,8% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 8,55 tỷ USD, tăng 0,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 12,65 tỷ USD, giảm 3,3%.
 
Trong quý IV/2018, kim ngạch nhập khẩu đạt 64,37 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2017 và tăng 3,3% so với quý trước. Có 15 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD trong quý IV, chiếm tỷ trọng 73,1% tổng trị giá nhập khẩu.
 
Trong đó: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt giá trị cao nhất với 11,7 tỷ USD (chiếm 18,2% tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu), tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2017; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 9,1 tỷ USD, tăng 9,3%; điện thoại và linh kiện đạt 5 tỷ USD, giảm 9,8%; vải đạt 3,5 tỷ USD, tăng 12,6%; chất dẻo đạt 2,5 tỷ USD, tăng 23,5%; sắt thép đạt 2,4 tỷ USD, tăng 1,9%; kim loại thường đạt 1,6 tỷ USD, tăng 6,3%.
 
Tính chung cả năm 2018, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 237,51 tỷ USD, tăng 11,5% so với năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 94,80 tỷ USD, tăng 11,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 142,71 tỷ USD, tăng 11,6%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu cả năm tăng 9,5% so với năm 2017.
 
Đáng chú ý, trong năm 2018 có 36 mặt hàng ước tính kim ngạch nhập khẩu đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 90,4% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó có 4 mặt hàng trên 10 tỷ USD, chiếm 44,3%.
 
Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu năm 2018, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước tính đạt 217 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2017 và chiếm 91,4% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu (tăng 0,4 điểm phần trăm so với năm 2017), trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 101 tỷ USD, tăng 4,1% và chiếm 42,5% (giảm 3 điểm phần trăm); nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu đạt 116 tỷ USD, tăng 19,8% và chiếm 48,9% (tăng 3,4 điểm phần trăm). Nhóm hàng tiêu dùng ước tính đạt 20,5 tỷ USD, tăng 6,8% và chiếm 8,6% (giảm 0,4 điểm phần trăm).
 
Riêng về thị trường hàng hóa nhập khẩu năm 2018, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 65,8 tỷ USD, tăng 12,3% so với năm 2017, trong đó xăng dầu tăng 89,4%; vải tăng 18%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 11,4%.  Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc; ASEAN; Nhật Bản; EU; Hoa Kỳ …
 
Kim ngạch xuất khẩu tăng nên cán cân thương mại tháng 11 xuất siêu 153 triệu USD; tháng 12 ước tính nhập siêu 200 triệu USD. Tính chung cả năm 2018 tiếp tục xuất siêu 7,2 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 25,6 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 32,8 tỷ USD.
 
Theo VnMedia
(Visited 13 times, 1 visits today)