Thị phần chè Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Anh tăng mạnh

Cơ hội giao thương - Trong nửa đầu năm 2020, Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 11 cho Anh, đạt 603 tấn, trị giá 1,29 triệu USD, tăng 120,1% về lượng và tăng 123,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), 6 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu chè của Anh đạt 67,1 nghìn tấn, trị giá 170,8 triệu USD, tăng 10,6% về lượng và tăng 0,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Giá nhập khẩu bình quân mặt hàng chè của Anh đạt 2.544,4 USD/tấn, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2019. Nhu cầu nhập khẩu chè của Anh ngày càng tăng, tuy nhiên lượng chè trồng không nhiều nên Anh phụ thuộc vào nhập khẩu.

Trong nửa đầu năm 2020, Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 11 cho Anh, đạt 603 tấn, trị giá 1,29 triệu USD, tăng 120,1% về lượng và tăng 123,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù nhập khẩu từ Việt Nam tăng mạnh, nhưng tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chỉ chiếm 0,9% trong tổng lượng nhập khẩu, tăng 0,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2019.

Trong nửa đầu năm 2020, Anh nhập khẩu chè đen đạt 64,4 nghìn tấn, trị giá 157,5 triệu USD, tăng 9,7% về lượng và tăng 0,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, nhập khẩu chè xanh đạt 2,6 nghìn tấn, trị giá 12,96 triệu USD, tăng 43,3% về lượng và tăng 0,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Chè là một loại đồ uống đặc trưng của người Anh, khoảng 100 triệu tách chè được thụ hàng ngày tại Anh. Người Anh tiêu thụ chè lớn trên toàn cầu, với mức tiêu thụ tính theo đầu người đứng thứ ba trên thế giới. Hầu hết chè tiêu thụ tại Anh là chè đen, tuy nhiên, nhập khẩu chè đen đang có xu hướng tăng chậm hơn so với chè xanh.

Theo ước tính, xuất khẩu chè tháng 8/2020 đạt 13 nghìn tấn, trị giá 21 triệu USD, tăng 5,1% về lượng, nhưng giảm 7,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019; giá chè xuất khẩu bình quân trong tháng 8/2020 ước đạt 1.615,4 USD/tấn, giảm 12,1% so với tháng 8/2019. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8/2020, xuất khẩu chè ước đạt 84 nghìn tấn, trị giá 134 triệu USD, tăng 3,5% về lượng và giảm 6,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Giá chè xuất khẩu bình quân trong 8 tháng đầu năm 2020 ước đạt 1.589,9 USD/tấn, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Tạp chí Công Thương

(Visited 3 times, 1 visits today)