Doanh nghiệp Việt lạc quan về kết quả kinh doanh sau Covid-19

Cơ hội giao thương - Theo khảo sát từ các doanh nghiệp trong nước của Tổng cục Thống kê, tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2020 so với quý II/2020 lạc quan hơn khi có tới 80,6% số doanh nghiệp dự báo tốt lên và giữ ổn định, chỉ có 19,4% doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

Tổng cục Thống kê đã điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh (SXKD) hàng quý ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bao gồm 6.500 doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra, đại diện cho toàn ngành chế biến, chế tạo và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng số doanh nghiệp thực tế trả lời trong kỳ điều tra quý II/2020 đạt gần 90%. 

Theo Tổng cục Thống kê, tình trạng gián đoạn trong chuỗi cung ứng do đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp, có 59,2% số doanh nghiệp (DN) ngành chế biến, chế tạo nhận định tổng quan tình hình SXKD quý II/2020 tốt lên và giữ ổn định so với quý I/2020 (27,3% DN dự báo tốt lên và 31,9% DN dự báo giữ ổn định), trong khi đó có tới 40,8% DN nhận định SXKD khó khăn hơn.

Trong đó, khu vực DN nhà nước có tỷ lệ DN dự báo tốt lên và giữ ổn định cao nhất với 62,1% (29,7% khẳng định tốt lên và 32,4% giữ ổn định). Cùng tỷ lệ này, khu vực DN ngoài nhà nước là 58,8% (28,1% DN cho rằng tốt lên và 30,7% DN dự báo giữ ổn định); khu vực DN FDI là 59,3% (24,5% DN dự báo tốt lên và 34,8% DN dự báo giữ ổn định). 

Ảnh minh họa

Cũng theo Tổng cục Thống kê, hiện tại khi Việt Nam đã thành công trong việc kiểm soát được dịch Covid-19, cùng với đó nhiều giải pháp, chính sách kịp thời để từng bước hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và người dân vượt qua khó khăn của đại dịch, tình hình kinh tế đã có những bước chuyển biến tích cực. Tình hình SXKD quý III/2020 so với quý II/2020 lạc quan hơn khi có tới 80,6% số DN dự báo tốt lên và giữ ổn định (49,1% DN dự báo tốt lên và 31,5% giữ ổn định), có 19,4% DN dự báo khó khăn hơn.

Trong khi đó, khu vực DN ngoài nhà nước có tỷ lệ dự báo tình hình SXKD tốt lên và giữ ổn định ở quý III/2020 so với quý II/2020 cao nhất với 82,6% (51,4% DN dự báo tốt lên và 31,2% DN dự báo giữ ổn định); khu vực DN nhà nước với 79,7% (46,1% DN dự báo tốt lên và 33,6% DN dự báo giữ ổn định) và khu vực DN FDI với 75,9% (43,6% DN dự báo tốt lên và 32,3% DN dự báo giữ ổn định).

Liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD, khảo sát của Tổng cục Thống kê cho thấy, tính cạnh tranh của hàng hóa trong nước vẫn là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động SXKD của DN khi có tới 53,6% DN cho rằng yếu tố này ảnh hưởng đến hoạt động SXKD; có 50,4% DN cho rằng nhu cầu thị trường trong nước thấp; có 33,5% DN gặp khó khăn về tài chính; 28,2% DN cho rằng nhu cầu quốc tế thấp; 27,4% DN cho rằng thiếu nguyên, nhiên, vật liệu; 24,3% DN cho rằng lãi suất vay vốn cao; 23,7% DN không tuyển được lao động theo yêu cầu; 19,8% DN cho rằng thiết bị công nghệ lạc hậu; chỉ có 6,5% DN cho rằng không có khả năng tiếp cận nguồn vốn vay; 2,1% DN cho rằng thiếu năng lượng ảnh hưởng đến hoạt động SXKD;…

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quý II/2020, có 53,6% số doanh nghiệp cho rằng khả năng cạnh tranh cao của hàng hóa trong nước là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 50,4% số doanh nghiệp cho rằng do nhu cầu thị trường trong nước thấp; 33,5% số doanh nghiệp cho rằng gặp khó khăn về tài chính; 28,2% số doanh nghiệp cho rằng nhu cầu thị trường quốc tế thấp; 27,4% số doanh nghiệp cho rằng thiếu nguyên, nhiên, vật liệu; 23,7% số doanh nghiệp cho rằng không tuyển được lao động theo yêu cầu; 19,8% số doanh nghiệp cho rằng thiết bị công nghệ lạc hậu; chỉ có 6,5% doanh nghiệp cho rằng không có khả năng tiếp cận nguồn vốn vay; 2,1% doanh nghiệp cho rằng thiếu năng lượng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo VnMedia

(Visited 3 times, 1 visits today)