Đề xuất tiếp tục giảm mức thu 30 loại phí, lệ phí

Cơ hội giao thương - Bộ Tài chính vừa đề xuất tiếp tục giảm 10 - 50% mức thu của 30 loại phí, lệ phí, từ ngày 01/7 đến hết năm 2021, thay vì hạn cuối là ngày 30/6 như hiện hành.

Nhằm hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5377/BTC-CST, đề xuất tiếp tục giảm 10 – 50% mức thu của 30 loại phí, lệ phí, từ ngày 01/7 đến hết năm 2021, thay vì hạn cuối là ngày 30/6 như hiện hành.

Theo Bộ Tài chính, dự báo kinh tế trong năm 2021 tiếp tục chịu tác động nghiêm trọng bởi dịch Covid-19. Nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong nước gặp khó khăn. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ, nhất là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, hàng không, vận tải…

Bộ Tài chính nhận định cần tiếp tục có chính sách hỗ trợ của Nhà nước để giúp doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Vì thế, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư quy định giảm mức thu cho một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19 (nội dung dự thảo Thông tư trên cơ sở kế thừa các mức thu khoản phí, lệ phí đã quy định giảm tại Thông tư 112/2020/TT-BTC và bổ sung thêm giảm 01 khoản phí thuộc lĩnh vực thủy sản theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Nếu đề xuất được thông qua, mức thu 30 khoản phí, lệ phí sẽ được giảm đến hết năm 2021.

Cụ thể, theo dự thảo, phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch: Mức thu bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BTC.

Phí sử dụng đường bộ thu đối với xe ô tô kinh doanh vận tải của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải, hộ kinh doanh vận tải: Mức thu được giảm từ 10%-30%.

Phí hải quan, lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam: Mức thu bằng 90% mức thu phí, lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 194/2016/TT-BTC. Phí trong lĩnh vực y tế, mức thu bằng 70% mức thu phí quy định tại Điều 1 Thông tư số 11/2020/TT-BTC…

Dự kiến Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2021 đến 31/12/2021. Bộ Tài chính cũng nêu rõ, trường hợp các Bộ, ngành đề xuất giảm các khoản phí, lệ phí khác với 30 khoản phí, lệ phí nêu tại dự thảo Thông tư, đề nghị có đánh giá cụ thể về tác động của việc giảm phí, lệ phí.

Theo Tạp chí Công Thương

(Visited 8 times, 1 visits today)