Đề xuất rút gọn biểu giá bán lẻ điện từ 6 xuống 5 bậc

Cơ hội giao thương - Sáng 5/11/2019, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý Đề án "Nghiên cứu cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện Việt Nam".

Trình bày Đề án Nghiên cứu cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện Việt Nam, PGS. TS Bùi Xuân Hồi, Bộ môn Kinh tế Năng lượng – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Chủ nhiệm Đề án đã nêu 3 phương án tính giá điện sinh hoạt, đồng thời đề xuất biểu giá bán lẻ điện giảm còn 5 bậc so với 6 bậc như hiện nay.

Theo đó, ông Bùi Xuân Hồi đề xuất 3 phương án tính giá điện sinh hoạt của gồm:

Phương án 3 bậc thang: Bậc 1 từ 0 – 100 kWh/tháng; Bậc 2 từ 101 – 400 kWh/tháng; Bậc 3 từ 401 kWh/tháng trở lên.

Phương án 4 bậc thang: Bậc 1 từ 0 – 100 kWh; Bậc 2 từ 101 – 300 kWh; Bậc 3 từ 301 – 600 kWh và bậc 4 từ 601 kWh trở lên.

Phương án 5 bậc thang: Bậc 1 từ 0 – 100 kWh; Bậc 2 từ 101 – 200 kWh; Bậc 3 từ 201 – 400 kWh; Bậc 4 từ 401 – 700 kWh và Bậc 5 từ 701 kWh trở lên.

Đề án nghiên cứu cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Với 3 phương án này, ông Bùi Xuân Hồi đề xuất, sử dụng phương án 5 bậc thang. Lý giải về đề xuất này, Chủ nhiệm Đề án chỉ ra rằng, biểu giá điện 6 bậc như hiện hành có phần quá chi tiết, khi cơ cấu tiêu dùng đã thay đổi nên có thể xem xét gộp lại để đơn giản quá trình tính toán.

PGS.TS. Bùi Xuân Hồi nhận định, phương án 5 bậc thang phù hợp hơn cả với các mục tiêu định giá. Khi đó, hộ tiêu dùng bậc 101-200 kWh/tháng chịu tác động ít nhất trong 3 phương án; việc chia các bậc thang dùng nhiều điện chi tiết hơn cũng phù hợp hơn với đặc điểm tiêu dùng hiện nay; 5 bậc thang sản lượng cũng phù hợp với 5 bậc thang thu nhập của hộ gia đình.

“Nếu lựa chọn phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện theo 5 bậc, người tiêu dùng tại bậc 1 (<101kWh) sẽ phải trả thêm gần 2.800 đồng/tháng; bậc 2 (101-200kWh) sẽ trả thêm hơn 8.300 đồng/tháng. Trong khi đó ở các bậc tiêu dùng điện khác đều có mức trả thấp hơn từ 12.000 – 189.000 đồng/tháng.

Phương án này không gây tác động đến chỉ số CPI vì tổng chi tiêu hộ sinh hoạt không tăng, có mức giảm nhẹ; tuy nhiên, chi tiêu hỗ trợ giá điện cho các hộ nghèo của Chính phủ sẽ tăng khoảng 5,7 tỷ đồng/tháng và doanh thu của EVN sẽ có mức giảm nhẹ”, PGS.TS. Bùi Xuân Hồi chỉ rõ.

Đề án nghiên cứu cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Nhận xét về Đề án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, Giáo sư – Viện sỹ – Tiến sỹ khoa học Trần Đình Long, Phó Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam cho biết, giá bán lẻ điện có ý nghĩa rất quan trọng, ảnh hưởng tới các hộ tiêu thụ điện và tới doanh thu của doanh nghiệp điện lực.

Việc gộp các bậc trong biểu giá điện như đề xuất là hợp lý vì chênh lệch 2 bậc trong biểu giá 6 bậc cũ không quá nhiều. Việc lựa chọn phương án nhiều bậc (5 bậc thay vì 3 hay 4 bậc) cũng đảm bảo được ý đồ của biểu giá bậc thang: dùng càng nhiều, giá càng cao.

Ngoài ra, cần phải cải tiến biểu giá bởi hiện nay, mức độ chênh lệch của bậc cao nhất và thấp nhất là chưa đủ mạnh để người sử dụng cảm nhận được “sức nóng” của việc dùng điện nhiều, từ đó có ý thức tiết kiệm, Phó Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam nhấn mạnh.

Theo Tạp chí Công Thương

(Visited 5 times, 1 visits today)