9 mặt hàng xuất khẩu tỷ USD trong hai tháng đầu năm

Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 48,55 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2020. Xem tiếp »

Xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, xuất siêu gần 3 tỷ USD

Theo thông tin Tổng cục Hải quan vừa công bố, trong 15 ngày đầu tháng 2 kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 9,94 tỷ USD, tăng nhẹ gần 2,5% so với cùng kỳ 2020. Xem tiếp »

Tăng trưởng xuất khẩu – điểm sáng trong phát triển kinh tế năm 2020

Quy mô các mặt hàng xuất khẩu tiếp tục được mở rộng. Số mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên đã tăng qua các năm, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Xem tiếp »