Dự báo tăng trưởng GDP năm 2019 của Việt Nam sẽ đạt ở mức cận cao

Trong 8 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội trong nước tiếp tục xu hướng tích cực, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, năng lực cạnh tranh quốc gia được nâng lên. Theo đó, tăng trưởng GDP năm 2019 của... Xem tiếp »

Việt Nam sẽ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN

Theo đánh giá của Ngân hàng Standard Chartered, Việt Nam sẽ tiếp tục là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN trong ngắn hạn, với mức tăng trưởng dự kiến đạt 6,9% trong năm 2019. Xem tiếp »

Kinh tế – xã hội trong 8 tháng năm 2019 đạt nhiều kết quả nổi bật

Các thành viên Chính phủ thống nhất đánh giá, tình hình KT-XH tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019 của nước ta tiếp tục xu hướng tích cực; các ngành, lĩnh vực đều phát triển ổn định... Xem tiếp »