Việt Nam được dự báo sẽ dẫn đầu về GDP tại Đông Nam Á

Việt Nam tiếp tục được dự báo sẽ dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế ở Đông Nam Á. Năm 2020, Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng 2,9% nhờ thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh cũng như xuất khẩu mạnh mẽ. Xem tiếp »

Việt Nam là nước duy nhất ở Đông Nam Á tăng trưởng thương mại điện tử 2 con số

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, năm 2020, tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử (TMĐT) đạt mức 18% và quy mô đạt 11,8 tỷ USD và là nước duy nhất ở Đông Nam Á có tăng trưởng TMĐT... Xem tiếp »

Hai kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã đưa ra dự báo 2 kịch bản cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2021. Theo đó, tăng trưởng kinh tế có thể đạt mức 5,98% theo Kịch bản 1 và 6,46% trong Kịch bản 2. Xem tiếp »