Nhóm “giàu nhất” Việt Nam đang làm những nghề gì?

Tỷ lệ người lao động thuộc nhóm “Giàu” hoặc “Giàu nhất” hiện đang làm “Lãnh đạo”, “Nhà chuyên môn kỹ thuật bậc cao” và “Nhà chuyên môn kỹ thuật bậc trung” tương ứng là 83,5%, 80,1% và 65,8%. Rất ít lao động thuộc nhóm “Nghèo nhất” làm việc ở... Xem tiếp »

“Cơ cấu lại nền kinh tế, đưa đất nước lên nấc thang phát triển mới”

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2019, trong đó nhấn mạnh việc cơ cấu lại nền kinh tế để tạo chuyển biến rõ nét hơn mô hình tăng trưởng, đưa đất nước lên... Xem tiếp »

Nợ công Việt Nam được kiểm soát tích cực

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tính đến cuối năm 2019, các chỉ tiêu nợ công nằm trong giới hạn an toàn được Quốc hội cho phép, dự kiến tỷ lệ nợ công giảm còn khoảng 55% GDP, nợ chính phủ khoảng 48% GDP. Xem tiếp »